Norsk Shetland Sheepdog Klubbs Hederstegn

NSSKs Hederstegn har blitt delt ut ved Generalforsamlingene i 2002, 2007, 2012 og i 2016.
§10 i våre lover vedr. æresmedlem, lyder som følger:

§ 10 Æresmedlem
Styret kan på Generalforsamling foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall, og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Styret kan påskjønne personer som har ydet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.
Disse tildeles klubbens hederstegn.

*************

Følgende person ble tildelt NSSKs hederstegn som Æresmedlem
på Generalforsamlingen 30. april 2016:
Vinny B. Olafsen

Vinny får overrekt hedertegnet av NSSKs leder Kjell Sigve Haugland


Vinny har vært medlem i Norsk Shetland Sheepdog Klubb siden januar 1984, og har i denne tiden vært en stor ressurs for NSSK. Hun har stor innsikt og kunnskap i klubbens lover, historie og holdt seg godt oppdatert på det som har foregått i klubben gjennom årene.

Hun har bl.a. besittet følgende verv og utført forskjellige funksjoner:

* Medhjelper på lokale sheltiearrangementer i Vestfold fra første sheltietreff 6.mai 1995
* Redaktør for NSSKs medlemsblad i perioden f.o.m. blad 2/2000 t.o.m. blad 2/2005.
* Webansvarlig fra våren 2002
* Vært behjelpelig i PRA-komiteen fra 2002, og fast medlem av komiteen fra 2005.
* Ansvar for medlemsregisteret fra 2002.
* Medhjelper og layout av Håndbok Vll 1996-2000
* Redaktør av Årbok 2001-2002
* Redaktør av NSSKs medlemsblad f.o.m. blad 1/2013 og er fortsatt redaktør pr. dato

Vinny har vært behjelpelig i mange sammenhenger, og avlastet og gitt råd til klubbens tillitsvalgte. Hun er en typisk ja-person, som aldri setter seg selv først.

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb gratulerer Vinny som æresmedlem med hederstegn.

*************

Følgende person ble tildelt NSSKs hederstegn som Æresmedlem
på Generalforsamlingen 21. april 2012:
Brit-Unni Bolgnes


Brit-Unni har vært medlem av NSSK siden 1970. Hun fikk sin første sheltie, Sheeba, fra Erik Eriksen i Arendal. Sheeba oppnådde cert på NKKs utstilling i Trondheim i 1972.

Sammen med ektemannen Rolf fikk de kennelnavnet Thoco, og familie 26 viser hvilken stor innflytelse de har hatt på denne familien. De har også importert flere gode hunder fra England.

Britt-Unni var klubbkontakt i Trøndelag i mer enn 20 år (info medlemsbladet nr. 3/1990 + nr. 1/2001), og nedla et stort arbeide for klubben og for medlemmene i sitt distrikt.

Britt-Unni var også initiativtager til utstillinger som Sheltie kunne delta på i Trøndelag, samt uttallige valpeshow og andre arrangementer i distriktet gjennom disse 20 årene.


*************

Følgende person ble tildelt NSSKs hederstegn som Æresmedlem
på Generalforsamlingen 14. april 2007:
Ingrid Myklebostad


Styret i NSSK vil med dette vise sin takknemlighet til Ingrid, for alt som hun
har bidratt med for klubben i så mange år.

Ingrid Myklebostad får overrakt sitt hederstegn av fungerende leder Vidar Jacobsen.


Ingrid kjøpte sammen med sin mann, Frode, sin første sheltie i 1976. På den tiden var nok Frode mest interessert i sheltien, men Ingrid kom fort etter, og begynte tidlig å trene deres første hund, Golden King i lydighet, og ble etter hvert veldig aktiv i lydighetsmiljøet.

Senere da Frode kom inn i Styret i NSSK, først som viseformann og senere formann, ble det også mye klubbjobbing for Ingrid.

Da de i 1982 importerte sin første tispe fra England, startet deres tid som oppdrettere. Ingrid og Frode registrerte kennelnavnet Tooniehill i 1983, og har oppdrettet mange valpekull, inkludert flere champions og certvinnere. De har oppdrettet alle farger, og blue merle har vært den fargen de har konsentrert mye av oppdrettet sitt rundt. Tooniehill har 6 ganger fått vandrepremie for beste blue merle på klubbens hovedutstillinger.

Ingrid kom med i Premiekomiteen noen år. Senere ble hun valgt inn som formann i Valgkomiteen, og satt der i 6 år. Så fulgte det 9 år som redaktør av klubbens medlemsblad. Ingrid var også klubbens første webmaster, og hadde ansvaret for websidene de første 2 årene.

Så var det behov for en sekretær i klubben, og Ingrid kom inn i dette vervet, som hun satt med i til sammen 3 år.

Hun har vært aktiv i forbindelse med organiseringen av klubbens utstillinger, og har i den forbindelse vært utstillingens leder flere ganger. Mange av utstillingskatalogene har også blitt laget på hennes PC. Hun har også tatt seg av våre engelske dommere i en årrekke.

En hobby som Ingrid startet med i godt voksen alder var glassmaling, og det har blitt en del premier som er håndmalt med Ingrids signatur.

Da klubben feiret sitt 40-års jubileum var Ingrid sentral i planleggingen sammen med resten av Styret, og dette året ble markert på mange forskjellige måter til fordel for medlemmene.

Hun har i flere år hatt ansvar for klubbens lager, hvor alt materiell blir oppbevart. Det siste året har hun tatt seg av salget fra NSSK's Mini-Marked.

Da NSSK i 2002 bestemte at de skulle opprette et prosjekt for å forske på PRA-genet, en øyensykdom hos mange hunderaser inkludert Sheltien, påtok Ingrid seg å organisere dette for klubben. Organiseringen har bestått i lokalisering av PRA-stamtavler for å finne aktuelle hunder som man ønsket blodprøver fra. I tillegg ble det mange forskjellige tiltak for å samle inn penger til prosjektet. Mye av fritiden har gått med til dette. Selve forskningen har nå startet, og prosjektet fortsetter med profesjonelle veterinærer i forskningsteamet.


*************

Følgende personer ble tildelt NSSKs hederstegn som Æresmedlemmer
på Generalforsamlingen 22.mars 2002:
Randi og Kjell Scheen Aud Jorun og Helge Lie Sverre Theodorsen

Styret i NSSK mener at det er på tide at vi viser disse 5 medlemmene vår takknemlighet
for den jobb de har gjort for klubben og dens medlemmer opp igjennom årene, ved å tildele Hederstegn.
På vegne av våre medlemmer frembringer vi en stor takk for all innsats dere har gjort for oss i alle disse år, og vi håper selvsagt at vi også i fremtiden kan nyte godt av at «dere er her».

*************

Randi og Kjell Scheen
( opplysningene fremskaffet av Anne Karin Scheen )


Randi Scheen får overrakt sitt hederstegn av formann Finn Helge Olsen
(Kjell var dessverre ikke tilstede på Generalforsamlingen.)

Ekteparet Randi og Kjell Scheen har vært aktive innen sheltiemiljøet siden de fikk sin første sheltie i 1963, og allerede på den første GENERALFORSAMLING, 6. MARS 1964
finner vi Kjell Yngvar Scheen - valgt inn som Suppleant i Styret.

Som nybakte sheltieeiere var både Randi og Kjell med på møtene som ble holdt i løpet av året 1963 - og tok del i planleggingen som skulle til for å starte en egen klubb.

Selv om det var Kjell som “offisielt” var med fra klubbens start med tillitsverv i 1964, så var de begge like aktive i sheltiemiljøet, og fra 1965 ble Randi valgt inn som Revisor. Vi kan vel si at hjulene var igang.....

Når det så skulle avholdes medlemsmøter var Randi og Kjell alltid med. Randi ringte, bestilte, ryddet og ordnet. Kjell kjørte bingoen.

Ved arrangering av utstillinger (sammen med Collieklubben på den tiden) var ekteparet Scheen en “selvfølge”, smørbrød skulle lages til dommere og ringpersonell, og så var det rydding etter utstillingene......

Klubbkonkurranser i Lydighet, et samarbeide mellom NSSK og andre klubber: Kjell var i matboden, og Randi hodt rede på poengene for premieringen i konkurransene.

Det årlige Unghundskuet på Sinobersletta, Randi og Kjell var alltid behjelpelig med arrangementet.

Senest på Hovedutstillingen år 2001 stilte Randi sporty opp som Utstillingens Leder, samt holdt rede på “hvem som skulle motta hva” av Vandrepremier. Og Kjell var i Matboden, som vanlig.

Av VERV kan vi lese for Kjell’s vedkommende:

Suppleant: 1964, Styremedlem: 1965 - 1971, og også i en Utstillingskommitè i samarbeide med NCK i 1969. MATBODEN - Kjell har i alle år sørget for at utstillere og publikum har fått kjøpt mat og drikke på utstillinger hvor NSSK har vært involvert, og også på vårt Unghundskue (senere Valpe- og Veteranshowet). “Offisielt” som tillitsverv siden 1990, men i mange, mange år før dette.

Kjell døde dessverre 29. april 2015.

Av VERV har Randi vært innom det meste (beklager hvis noe er uteglemt her !):

Revisor i 1965, Suppleant i1967 og videre: Redaksjonsmedhjelper, kritikker m.m.(første gang i 1966 og tilsammen i minst et 10-talls år), Redaktør (1967 og flere år fremover, samt perioden 1983 - 1990), Avlsrådet, Styremedlem, Redaksjonssekretær, Premiekomitèen, Valgkomitèen, TD-utvalget, Varamann til Styret, Viseformann, og også formann for perioden 1989 -1993.

I 1969 var Randi også med i en Komitè nedsatt av Styret, bestående av Rolf Petersen, Kari Schulstad og Randi Scheen, som skulle skrive utfyllende kommentarer til standarden på Shetland Sheepdog.

I tillegg til at dette, har Randi vært “hovedansvarlig” for mang en hyggelig sheltiefest. All maten var hjemmelaget, for å få det så billig som mulig og ekte hjemmelagd. Hun har satt sitt preg på festene med hjemmemalte kuvertaskebegre som bordkort, som alle kunne ta med hjem etterpå, malte glass, diverse malte premier/avskjeds- og andre gaver. Hun har sittet på NSSKs stand og spunnet og karet sheltiegarn og mye, mye annet.

Etter et års pause uten verv, ble Randi valgt i NKK avd. Oslo/Akershus i mars 1995, og der har hun siden vært - et år som Vara - flere år som formann, og nå som nestformann. Randi har også vært med på å arrangere utallige kurs innen mange felt i regi av NKK O/A, i tillegg til diverse stands og andre aktiviteter.


Aud Jorun og Helge Lie
(opplyningene innhentet av Dag Christer Lie)

Aud Jorun og Helge kjøpte sin første Sheltie i 1968, og ble straks "fanget opp" av Sheltieklubben.

Helge ble varamann til styret i NSSK på generalforsamlingen i 1970. Redaktør av bladet i 1971-1973, og redaksjonsmedlem t.o.m. blad nr 1 i 1976. Helge var revisor 1971, 1981 - til generalforsamlingen i 1989.

Helge var i 1976 - 1980 medlem/formann av valgkomiteen i NSSK. Viseformann i NSSK 1972, og formann fra generalforsamlingen 1973 til generalforsamlingen 1976. I 1976 ble han valgt inn i Norsk Kennel Klubs styre som viseformann. Var formann i NKK 1988 - 2000. Helge er i dag dommer for mer enn 100 raser, og den første han ble autorisert for var selvfølgelig shetland sheepdog (1979).

Helge døde dessverre 26. september 2018.

Aud Jorun kom i 1971 inn som en av redaksjonssekretærene av bladet. Helge var redaktør av den første Håndboken, mens Aud Jorun var "hans høyre hånd" i dette arbeidet. Hun har senere vært redaktør av de 5 neste Håndbøkene som klubben har gitt ut hvert 5.år (t.o.m 1995). Hun har også laget NSSKs Oppdretterguide som ble gitt ut første gang i 1980.

Ble avlsrådsmedlem i 1971, og sekretær i avlsrådet for perioden 1972 - 1973 .

Aud Jorun var redaktør for medlemsbladet f.o.m. blad nr 2 i 1974, t.o.m. blad nr 4 i 1978. Var sekretær i NSSKs styre fra generalforsamlingen i 1976 til generalforsamlingen i 1979. Styremedlem i 1983 til generalforsamlingen i 1985, og viseformann i 1985. Medlem av valgkomiteen f.o.m. generalforsamlingen i 1986 - t.o.m. 1996. Begynte i 1978 i redaksjonen i Hundesport, hvor hun har vært redaktør siden begynnelsen på 80-tallet.

Aud Jorun og Helge har importert 20 sheltier fra England, de fleste av disse har bidratt med å fremme kvaliteten på rasen i Norge.

Helge og Aud Jorun har gitt ut videoen "Visitors to British breeders and British Shows 1972 - 2000" som har blitt solgt over hele verden, og som også selges via the English Shetland Sheepdog Club.

Helge (redaktør) og Aud Jorun har laget Norsk Kennel Klubs bok "Hunder og hundesport gjennom 100 år".


Sverre Theodorsen
(opplysninger fra Terje Skjønhaug, Ingrid Myklebostad, samt gamle medlemsblader og håndbøker)
Sverre var dessverre ikke tilstede på Generalforsamlingen.

Sverre fikk sin første shetland sheepdog og ble medlem av klubben i 1972.

Formann i NSSK i tilsammen 5 år, fra generalforsamlingen 1976 til generalforsamlingen 1979, og fra generalforsamlingen 1983 til generalforsamlingen 1985.

Han har vært aktiv i styret og andre tillitsverv for NSSK i cirka 20 år. I tillegg til formannsvervet har han vært kasserer, revisor, i valgkomiteen, og han har også vært med i Tur- og Dressurutvalget i mange år. Sverre har også holdt utallige dressurkurs, både for nybegynnere og videregående.

I 1977 var Sverre med i et team, bestående av Bjørn Pedersen, Jan-Erik Blenne, Frode Myklebostad og Sverre Theodorsen - som laget en instruksjonsfilm i lydighetsdressur. Filmen, som var en 8 mm fargelydfilm med 23 minutters varighet, ble benyttet i flere år både ved dressurkurs og på medlemsmøter.

I 1978 ble det laget en film om utstillingsteknikk; «Stell av hund og utstillingsteknikk». I filmteamet var Bjørn Pedersen, Aud Jorun Lie, Sverre Theodorsen og Ove Hjellset.

Den første Dressurguiden ble laget av Bjørn Pedersen i 1979. Både Bjørn Pedersen og NSSKs hensikt var å forbedre Dressurguiden. Da Bjørn Pedersen døde, overtok Sverre Theodorsen arbeidet med fornyelsen. I 1986 ble den redigert av Sverre Theodorsen. I 1999 laget Sverre en helt ny dressurguide basert på dagens lydighetsregler.

Sverre har i alle år brent for lydighetsdressur, og det må vel sies at han sterkt har medvirket til den interesse sheltiefolk tidlig fattet for lydighet, og som helt sikkert har ligget som et grunnlag for at sheltien i dag topper på alle arenaer innen lydightssportens grener.

Sverre har vært Lydighetsdommer siden 1983, og sitter nå i F/K (Fagkomiteen) i NKK, som utdanner nye LP-dommere.

Sverre Theodorsen døde dessverre i slutten av februar 2016, 81 år gammel.
Til starten på denne siden

Tilbake til Hovedsiden