SKJEMA FOR INNMELDING AV HUND TIL NSSKs HANNHUNDLISTE


Eier må selv overfor Avlsrådet dokumentere at hunden fyller de kvalitetskravene som retningslinjene fastsetter.

Eier av hund som er oppført på hannhundlisten, er forpliktet til omgående å meddele Avlsrådet uoppfordret alle nye opplysninger om deres hund som kan være av betydning for Avlsrådets oppgaver.

Hannhundeier kan kreve at hunden blir strøket fra listen. Listen skal ajourføres etter behov og den skal legges inn på klubbens hjemmeside på Internett.

Hundens tittel og navn
Reg.nr.: Født:  Farge:  Hvit faktor:
Hundens høyde: Premiering:
Øyelyst dato: Vet.:  Status Cea:  PRA:

Tannmangel, hvis ja,
hvor mange og hvilke tenner i mangel:

Eventuelle kommentarer

Eier: Adr: 
Tlf.: Email:

Hannhundeier bekrefter med sin underskrift
at hunden oppfyller NSSK's kriterier for hanhundlisten


…………………………… 
Sted


………………… 
Dato


……………………………………………………………
Hannhundeiers signatur


Vedlegges: Stamtavle og bilde.
Sendes: NSSK's Avlsråd v/Sekretæren (se tillitsverv).Til Retningslinjer Avlsrådet

Til Kriterier for Avl (Hannhundlisten og Valpeformidling)

Til Avlsrådets side


Til førstesiden NSSK