Retningslinjer - avl
Kriterier for Valpeformidling og Hannhundliste

m/endringer pr juni 2018

Alle avlsdyr skal være sunne og friske.

Alle avlsdyr skal være øyespeilet som voksen, før første paring og ved 6 års alder.


CEA
CRD skal ikke dobles.
Hund som har colobom, netthinneløsning eller katarakt skal ikke brukes i avl.

PHTVL/PHPV
- Hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl, men må pares med hund fri for lidelsen.
- Hunder med grad 2-6 skal ikke brukes i avl.

RETINOPATI
Avlsanbefalinger for hund med arvelig retinopati.
- Hund med arvelig retinopati skal ikke brukes i avl.
- Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken kan brukes i avl, men må ha gyldig - øyelysningsattest ikke eldre enn 12 mnd ved paring.
- Dersom foreldre eller søsken har PRA eller er PRA-bærere, skal avlskrav i forbindelse med PRA benyttes.

PRA
- Hund som har PRA skal ikke brukes i avl.
- Foreldre, avkom, kullsøsken og halvsøsken til hund med PRA (avkom av offisielt kjente bærere) skal ikke brukes i avl.
- Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd skal ikke brukes i avl.
- For hunder som har kjent(e) PRA bærer(e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side, skal ikke øyelysningsattesten være eldre enn ett år.

Dermatomyositt
- Hunder som har fått påvist sykdommen Dermatomyositt og dennes foreldre skal ikke brukes i avl.

GENERELT
- Hund med medfødt haleknekk skal ikke brukes i avl.
- Paring av nært beslektede individer som søsken, mor/sønn eller far/datter godkjennes ikke.
- Paring blue merle x blue merle, eller blue merle x sobel godkjennes ikke.
- Tispe og hannhund skal være premiert med min. premien Very Good i kvalitet. Fra 2. paring skal hannhund ha minimum 2 x Excellent.
- For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett, se www.nkk.no.

Tisper:
- Paring av tispe før fylte 18 måneder og før 2. løpetid formidles ikke.
- Det bør være minimum 1 år mellom hvert valpekull. Dersom tispen har to kull etter hverandre så skal det deretter være minimum ett år pause.

Avlskriteriene ovenfor må være oppfylt for at klubben skal formidle valper (SKJEMA for formidling av valper finner du her).

Tilleggskrav for hannhundlista
- Skal ha minimum 2 x Excellent i kvalitetsklasse for 2 forskjellige dommere.
- Hannhunder med PRA-bærer(-e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side, kan stå på hannhundlista, men øyelysningsattesten skal ikke være eldre enn ett år.
- Direkte avkom etter mor eller far som er PRA-bærere skal ikke stå på Hannhundlista.

Kriterier for formidling av valper gjelder også for hannhundlista (SKJEMA for innmelding til hannhundlista finner du nedenfor)
Avlskriteriene ovenfor må være oppfylt for at klubben skal formidle valper (SKJEMA for formidling av valper finner du her).

Hannhundliste
Kriterier for formidling av valper gjelder også for hannhundlista.
Forklaring på premiegrad
Excellent:
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good: Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
Tilbake til Retningslinjer for avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Skjema for innmelding av Valpekull, jf. kriteriene over

Skjema for innmelding til Hannhundliste, jf. kriteriene over

Tilbake til Avlsrådets side

Til NSSKs førsteside