Retningslinjer - avl
Kriterier for Valpeformidling og Hannhundliste
m/endring pr. 28/1-11 i forb. med nye utstillingsregler pr 1/1-2011
5/12-08 (jf. GF april 2008) ang. HD.
22/1-09 jf. Styrevedtak vedr. PRA.
GF 4/4-09 ang. HD.
Fra Avlsrådet 12/2-10 og 11/4-10
Fra PRA-komitèen/Avlsrådet og jf. Styrevedtak april 2013, gj. arvelig retinopati.
Fra Avlsrådet 30. juni 2014 vedr.
Dermatomyositt
Fra Avlsrådet 29. januar 2016, ang. PRA-bærere på ene siden av stamtavlen
Fra Avlsrådet 11. september 2016, ang. PHTVL/PHPV

Alle avlsdyr skal være sunne og friske

Alle avlsdyr skal være øyespeilet som voksen (dato for siste øyespeiling og resultat på
   foreldrene skal opplyses på kull til formidling, jf. Styrevedtak 6/2009).

  CEA
  CRD bør ikke dobles.
  Hund som har colobom, netthinneløsning eller katarakt skal ikke brukes i avl.

  PHTVL/PHPV
  (persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyperplastisk primær vitreus):
  Hunder med PHTVL/PHPV grad 1 kan brukes i avl, men må parres med hund fri for lidelsen.
  Hunder med grad 2-6 skal ikke brukes i avl..

  RETINOPATI
  Avlsanbefalinger for hund med arvelig retinopati (sheltieretinopati).
  Hund med arvelig retinopati skal ikke brukes i avl.
  Foreldre, avkom, helsøsken og halvsøsken kan brukes i avl, men må ha gyldig
  øyelysningsattest ikke eldre enn 12 mnd ved paring.
  Dersom foreldre eller søsken har PRA eller er PRA-bærere, skal avlskrav i
  forbindelse med PRA benyttes.

  PRA
  Hund som har PRA (eller katarakt) skal ikke brukes i avl.
  Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA - avkom til offisielt kjente bærere -
  skal ikke brukes i avl.
  Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd skal ikke   brukes i avl.
  For hunder som har kjent(e) PRA bærer(e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side, skal ikke
  øyelysningsattesten være eldre enn ett år.

  Dermatomyositt
Hunder som har fått påvist sykdommen
Dermatomyositt og dennes foreldre skal ikke brukes i avl.

  GENERELT
Hund med haleknekk skal ikke brukes i avl.
Paring av nært beslektede individer som søsken, mor/sønn eller far/datter formidles ikke.
Paring blue merle x blue merle, eller blue merle x sobel
godkjennes ikke.
Tispe og hannhund skal være premiert med min. premien Very Good i kvalitet. Fra 2. paring

   skal hannhund ha minimum 2 x Excellent.
For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for avl og oppdrett,
   se www.nkk.no.

Tisper:
Paring av tispe før fylte 18 måneder, før 2. løpetid, eller etter fylte 8 år formidles ikke.
Det skal være minimum 1 år mellom hvert valpekull.
For øvrig bør avlsdyr øyenlyses hvert år, og fortrinnsvis før paring.

Avlskriteriene ovenfor må være oppfylt for at klubben skal formidle valper (SKJEMA for formidling av valper finner du her).

Hannhundliste
Kriterier for formidling av valper gjelder også for hannhundlista.
Tilleggskrav for hannhundlista (SKJEMA for innmelding til hannhundlista finner du her)
Skal ha minimum 2 x 1 x Excellent i kvalitetsklasse for 2 forskjellige dommere.
Hannhunder som brukes i avl skal øyelyses før første paring, og hvert år så lenge han
   brukes i avl.

Hannhunder med PRA-bærer(-e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side, kan stå på    hannhundlista, men øyelysningsattesten skal ikke være eldre enn ett år.
Direkte avkom etter mor eller far som er PRA-bærere skal ikke stå på Hannhundlista.
Forklaring på premiegrad
Excellent:
Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkede kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very Good: Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen kan kun gis til hund av meget god kvalitet.
Tilbake til Retningslinjer for avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Skjema for innmelding av Valpekull, jf. kriteriene over

Skjema for innmelding til Hannhundliste, jf. kriteriene over

Tilbake til Avlsrådets side

Til NSSKs førsteside