Oppdretterliste - Shetland Sheepdog
Norske medlemmer med registrert kennelnavn

 

Jf. Nytt fra Styret, NSSKs medlemsblad nr.3/00 side 3.

Denne oppdretterlisten settes opp alfabetisk etter kennelnavn, og kommer til å inneholde følgende opplysninger: Kennelnavn, innehavers navn, adresse (anmerkning: kun poststed m/postnummer!) og telefonnr., samt E-mailadresse og hjemmesideadresse for de det gjelder.

NKKs registreringsstatistikk for 1998 - 1999 vil danne grunnlag for hvilke oppdrettere som automatisk kommer på oppdretterlisten. Dere som ikke har registrert valpekull disse to årene, og ønsker å stå på oppdretterlisten, gi beskjed til
sekretær i NSSK så fort som mulig.

Oppdrettere som ønsker å reservere seg mot å stå på denne listen, vennligst gi beskjed om dette innen 1.oktober, 2000.


  Tilbake til Oppdretterlisten               Til NSSKs førsteside