Desember 2005 - December 2005
Loddsalg til inntekt for PRA-projektet
Lottery for the GPRA-project


NSSK hadde et lotteri på gang før jul, til inntekt for PRA-prosjektet.

Det ble solgt lodder for NOK 45.000,- som nå er inne på PRA-kontoen !

En stor takk til loddselgerne for en flott innsats.
Before Christmas, the Norwegian Shetland Sheepdog Club did sell raffles to income for the GPRA-project.

Totally this did bring NOK 45.000,- into the GPRA-account !

A big thank you to members of the Club who kept this lottery going by selling raffles.

KONTONUMMER TIL
PRA-PROSJEKTET:

NORGE:
5010 05 65517
SVERIGE: pg 127 08 84-8
ACCOUNTS FOR
THE PRA-PROJECT:

NORWAY:
5010 05 65517
SWEDEN: 127 08 84-8Til PRA-sidene/ to the PRA-site

NSSKs Index