Utlodning til inntekt for NSSKs PRA-fond 30.11.03

av NSSK-Vestfold, som også var Teknisk Arrangør på Norsk Kennel Klubb avd.Vestfold
sitt årlige Valpeshow som fant sted i Andebuhallen i Andebu den 30.11.2003.
Valpeshowet som er åpent for alle raser hadde nesten 300 valper påmeldt.
Tidlig på morgenen før den "store strømmen".

På bildet over er det Dan-Remi (12 år) som står i Loddboden, senere ble han avløst av Rigmor og Amalie.

Stor takk til NKK avd Vestfold som lot oss få ha utlodning til inntekt for PRA-fondet, og til alle utstillere og publikum som støttet opp ved å ta lodd.

Det ble solgt lodder for kr.3.532,-
- hjertelig tusen takk til alle som støttet Prosjektet med å kjøpe lodder denne dagen !


Inntektene av loddsalget -
kr. 3.532,
-
- er overført til
NSSKs PRA-konto i DNB,
kontonummer 5010 05 65517
.
Tilbake til Takkesiden

Til NSSK's PRA-side