PEDIGREE FOR:   Apple Acres Nightrunner
(OX) = Known carrier of GPRA
(XX) = GPRA-diagnosis

2014-07-02 - Narfström Kristina - Retinopati. Ärftlig
2014-01-14 - Narfström Kristina - Retinopati. Genetisk betydelse okänd
Sex: Male,
tricolour
Hereditary Retinopathy 2014-07-02
Born: 2012-12-21 Breed: Shetland Sheepdog
Reg: SE30845/2013 Country: Sweden
PARENTS GRAND-
PARENTS
GREAT GRANDPARENTS GREAT GREAT GRANDPARENTS GGG GRANDPARENTS
Felicity Apple Acres Franchise
AKCDN27596502 SO
Mystic's Show Off At Belmark Grandgables Lets Show Off
Zesta Rising Mystic Star
Felicity Glamorous US CH
Belmark Lo And Behold
Belmark Arcadia
Apple Acres Sparkling Lake
AKCDN29589801 BLM
US CH
Apple Acres Short Circuit
US CH
Apple Acres Chain Lightning
US CH
Trevanne's Dominique
US CH Homewood Hurricane
Shadlars Trevanne's Trivia
Apple Acres Corian US CH
Apple Acres Mardi Gras
US CH Apple Acres Odyssey Armani Ch Dundee Hullston Jambalaya
Ch Apple Acres Hi-Fashion Model
US CH Trevanne's Dominique Ch Homewood Hurricane
Shadlars Trevanne's Trivia
Apple Acres Foolin' Around

To Carriers of GPRA and Hereditary Retinopathy / Til PRA-bærere og Arvelig Retinopati


Forklaring til hva de forskjellige øyensykdommene
som kan opptre hos Shetland Sheepdog betyr