Etterlysning !

Fakta om PRA-prosjektet – januar 2004

I september 2003 ble det søkt om penger fra "Aase Marie Petersen og Hans Peter Petersens legat" til PRA-prosjektet.
Det ble søkt om Kr. 100.000,-.
Legatet bestyres av Den Norske Veterinærforening.

20. januar 2004 fikk vi en melding om at summen på Kr. 100.000,- var innvilget og overført til
Den Norske Veterinærhøgskole øremerket "til PRA-forskning".
Summen vil være disponibel for NSSK den dagen forskningen kan starte.

Hilsen

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Fakta om PRA-prosjektet – desember 2003

PRA-prosjektet i NSSKs regi startet i oktober 2002. Det vil si at vi i dag har holdt på i drøyt ett år med innsamling av penger og blodprøver.

Formålet med denne innsamlingen har hele tiden vært å kunne starte forskning for å avdekke DNA-genet som fører til PRA på shetland sheepdog. Dersom dette genet kan isoleres og identifiseres, vil vi kunne blodteste en sheltie for å finne ut om hunden er bærer av PRA eller ikke. Dette vil lette avlsarbeidet enormt.

Veldig mange hunderaser er i dag rammet av PRA. At sheltien ikke skulle ha dette i sine gener ville være for godt til å være sant. Dessverre er ikke DNA-genet for PRA likt på de forskjellige hunderaser, og vi kan av den grunn ikke benytte samme blodtest som for de rasene som allerede har fått sitt DNA isolert for PRA. Det eneste vi kan ha nytte av i denne sammenheng, er at forskerne kan sammenligne resultater og nyttiggjøre seg det som tidligere er opparbeidet av kunnskap i slik undersøkelse.

For å kunne starte opp med selve forskningen kreves det ca. 80 blodtester fra ”gode” PRA-familier. Dette vil si at vi trenger blodprøver fra PRA-hund, dens foreldre, gjerne beste-foreldre, kullsøsken og avkom, med diagnoser både negative og positive for PRA. Til flere blodprøver fra nærmeste familie som kan fremskaffes rundt en PRA-hund, til ”bedre” er denne familien. Forskerne vil da ha mye informasjon å jobbe ut i fra.

Som et eksempel kan nevnes: En PRA-hund hvor foreldre og besteforeldre er døde, PRA-hund er uten avkom, og med kun en eller to kullsøsken, er dette en ”dårlig” familie rent forskningsmessig. Det er her lite ”fakta” å sammenligne med.

Det er derfor viktig å få tak i så mange hunder som mulig rundt en PRA-hund med blodtester og øyenlysninger. Problemet vi dessverre ofte støter på er at eiere og adresser er ukjente, og at vi av den grunn mister mange hunder som vi gjerne skulle komme i kontakt med. Det er også mange eiere som ønsker å få refundert veterinærkostnadene til blodprøver og øyenlysning, og på grunn av dette vil ofte den innsamlede pengesummen gå to skritt frem og ett skritt tilbake i perioder.

I tillegg til de 80 blodprøvene, kreves ca. NOK 500.000,- for at forskningen kan starte. Grunnen til dette er at om det er behov, vil de gjerne ha muligheten til å kunne holde på ett år, uten å måtte stoppe forskningen på grunn av pengemangel.

Før selve forskningen kan starte, må det kjøpes inn en del laboratorieutstyr som forskerne skal jobbe med. Alt dette må betales av PRA-fondet.

Selve forskningen skal foregå på Den Norske Veterinærhøyskolen (Veterinærinstituttet) ved veterinær / professor Frode Lingaas.

NSSK har startet dette prosjektet, men vi er veldig glade for at mange lands sheltieklubber, og Norsk Kennel Klub, allerede er med og støtter prosjeketet økonomisk. På NSSKs websider står disse klubbene nevnt på takkesiden sammen med oppdrettere og privatpersoner som også har betalt inn et bidrag.

Pr. desember 2003 har vi fått inn 60 blodprøver og PRA-fondet har NOK 329.000,-.

Det er søkt om forskningspenger fra to legater. Det ene legatet  (Norsk Forskningsråd) har vi dessverre fått negativt svar fra i år, men vi prøver igjen til neste år. Vi vil også søke SKK om forskningspenger i begynnelsen av 2004. Vi jobber også med å finne en sponsor.

Sammen kan vi alle gjøre det mulig å starte forskningen. Det er fortsatt enda mange som helt sikkert kan betale inn et beløp til PRA-fondet. Det er opprettet både bankgiro- og postgiro i Sverige, slik at det skal ligge vel til rette for alle som ønsker å støtte et meget viktig prosjekt for rasen vår.

 

Hilsen

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

 

 

 Til PRA-sidene

 Til Index