Etterlysning !

PRA-forskningen er innvilget Kr. 150.000,- fra Dyrlege Smidts Stiftelse


Professor Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole søkte i september om støtte til PRA-forskning på shetland sheepdog. NSSK sendte i denne forbindelse støttebrev til søknaden.

25. november 2004 ble Professor Frode Lingaas informert om at det var innvilget Kr. 150.000,- til PRA-forskningen. Denne summen kan legges til PRA-prosjektets hittil totale innsamlede beløp, i påvente av at forskningen kan starte.


Hilsen

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb


 Til PRA-sidene

 Til Index