Etterlysning !

Fakta om PRA-prosjektet – august 2004

 

Vi intensiverer nå jobbingen med blodprøver.

Vi lager en oversikt over de PRA-hundene hvor vi har blodprøver fra et riktig utvalg rundt selve PRA-hunden. For at forskerne skal kunne få maksimalt ut av de blodprøvene som er samlet inn, må vi i noen tilfeller komplettere enkelte familier hvor vi mangler blod fra enkelte sentrale hunder. Oversikten blir levert Norges Veterinærhøgskole i slutten av august.

Dessverre er det mange vi må purre på flere ganger før vi får inn prøvene, men mange er flinke og forstår viktigheten av det arbeidet vi utfører. Av naturlige årsaker vil et slikt prosjekt gå litt på tomgang i ferietiden, men vi regner med at så fort folk er tilbake i sitt daglige virke, vil også aktiviteten og interessen øke.

PRA-fondet øker heldigvis, og selve summen som nå er tilgjengelig for forskerne er stor nok til å sette i gang. Imidlertid vil det i oppstarten gå med en del penger til innkjøp av laboratorieutstyr til bruk for prosjektet, men vi håper selvsagt at medlemmer og klubber fortsatt vil donere penger for å opprettholde driften når forskningen starter opp.

Er vi heldige vil vi kunne starte på slutten av året, vi jobber intenst med det som formål. Vi oppfordrer derfor fortsatt til å betale inn til PRA-fondet. Det er sikkert mange som enda ikke har støttet prosjektet økonomisk, og vi håper selvsagt på pengegaver fra så mange som mulig. Takk til de som jevnlig betaler inn et beløp, stort eller smått, det blir til rasens beste.

Vi håper også på et møte hvor veterinær med stor kompetanse på øyne kan delta og kan gi oss ytterligere informasjon om PRA.

 

Vi gjentar kontonumrene til PRA-prosjektet:
Norge - Bankgiro 5010.05.65517
Sverige - Postgiro: 127 08 84-8


Hilsen

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb


 Til PRA-sidene

 Til Index