Etterlysning !

Fakta om PRA-prosjektet – november 2004

 

PRA-prosjektet.

Det som har skjedd siden siste blad er at vi har fått god hjelp fra Lotta Jidegren i Sverige med å samle 13 hunder, alle er avkom etter en svensk PRA-hund.. Det ble tatt blodprøver og øyenlysning. Lotta reiste deretter mange mil tur/retur til Svinesund og overleverte blodprøvene til NSSKs leder Finn Helge Olsen. Det er en kjempeinnsats hun har gjort for å samle disse hundene, og det er vi veldig takknemlige for at hun har engasjert seg i.

Den svenske veterinæren, Inger Carlsson, som både øyenlyste og blodtestet disse 13 hundene, gjorde jobben veldig rimelig, som en støtte til PRA-prosjektet. Alle disse prøvene var viktige, og kun en hund mangler vi nå prøve fra for at denne familien er komplett. Denne hunden bor i Norge, og vi venter nå på denne blodprøven.

Vi har lenge ventet på blodprøve fra en svensk hund som for tiden bor i Frankrike. Endelig har vi greid å få blod fra denne hunden, og den PRA-familien som denne hunden er involvert i er nå komplett. Da denne hunden stilte på en utstilling i Holland, arrangerte den Hollandske Shetland Sheepdog Klubben både øyenlysning og blodtest, både på denne hunden og hans datter. I tillegg betalte de alle veterinærutgiftene og utgifter til kurér-frakt til Norge.

Et par andre familier prøver vi veldig å få komplett, men det er ikke like lett. Noen eiere vil ikke ta blodprøver, men vi må fortsette å jobbe for å få dette til. Vi prøver å få oppdretterne til å gjøre en jobb i denne forbindelse, men det er heller ikke like lett for dem.

For at forskerne skal ha godt nok materiale å jobbe med, er vi nødt til å ha flere familier komplette. Vi har stor tro på at vi skal få det til, og vi er veldig takknemlig for all hjelp vi kan få i dette arbeidet, men vi er veldig avhengig av hjelpere i Sverige, spesielt fra de som har solgt disse hundene.

Christina Gosbeck i Sverige er også en veldig god hjelper for oss, hun har funnet frem til mange eiere, og snakket med flere eiere for oss. Hun er en god støtte når vi trenger hjelp. Det er godt å ha svensktalende hjelpere til å snakke med hundeeierne, for at budskapet skal oppfattes riktig.

Eierinformasjonen på hunder i Sverige er dessverre ikke som i Norge. Hundene blir ikke registrert i Svensk Kennel Klubb med eiernavn, dersom ikke eier selv samtykker i at eierinformasjon skal være tilgjengelig. Dessverre har ikke alltid oppdretterne navn på sine valpekjøpere, eller hunden kanskje er videresolgt, og det er da en stor jobb å finne frem til hvor hunden vi ønsker informasjon om befinner seg.

Vi fortsetter innsamling av blodprøver og penger. Vi tror at starttidspunkt for forskningen ikke er så langt unna, men noen blodprøver mangler, og det er det vi nå jobber med. Vi har flere ganger fått bekreftelse fra Norges Veterinærhøgskole om at vi jobber riktig, og at vi er på god vei for at forskningen kan komme i gang.

At en familie skal være komplett, betyr som et minimum, at vi må ha blod fra PRA-hunden, helst begge foreldre, ett friskt avkom og et sykt avkom. Dersom det kun er en av foreldrene som er i live, hjelper det med blod fra kullsøsken og flere avkom. Som sagt, dette er som et minimum.

Vi håper at så mange som mulig fortsatt vil bidra med penger til PRA-kontoen, og vi gjentar kontonumrene i Norge og Sverige:

NORGE: Bankgiro 5010 05 65517
SVERIGE: Postgiro 127 08 84-8


Hilsen

Styret i Norsk Shetland Sheepdog Klubb


 Til PRA-sidene

 Til Index