Fakta om PRA-prosjektet pr. august 2010


Status fra PRA-prosjektet, pr. august 2010.

Som de fleste vel har fått med seg, har selve forskningen for å avdekke genet som forårsaker PRA på sheltie nå satt i gang.

Norges Veterinærhøgskole har ansatt en egen forsker, Anne Caroline Wiik. Denne stillingen er øremerket arbeidet med å finne frem til det syke genet som gjør at dersom genet opptrer i dobbel dose, vil hunden utvikle PRA. Norges Forskningsråd har i tillegg til de midlene vi har samlet inn, gitt nok penger til forskningen for å holde på i den perioden som trengs for å komme frem til et resultat.

Anne Caroline Wiik har tatt doktorgrad på å finne genet for dagblindhet hos dachs. Hun er derfor meget godt kvalifisert for oppgaven, og har et "forsprang" i erfaring med å forske på øyne. I linken nedenfor kan dere lese hva Norges Vetrinærhøgskole skriver om henne.

http://www.veths.no/Venstremeny/7483/Genet-for-dagblindhet-hos-dachs-er-funnet/

Professor Frode Lingaas er fortsatt øverste ansvarlige for prosjektet.

Det vil også være et samarbeide med DVM, PhD Ernst-Otto Ropstad, spesialist i øyensykdommer, også ansatt på NHV, samt svenske spesielister på øyne.

Som vi tidligere har skrevet om er også retinopati en aktuell øyensykdom på sheltie, og denne sykdommen kan lett forveksles med PRA. Det finnes flere former for retinopati. Forskningen vil også omfatte retinopati, i den grad at sammenligningen mellom disse to sykdommene er viktig å kartlegge. Her vil også svenske studier på retinopati bli tatt med i erfaringsbildet.

Oppdretternes ansvar

Da det på Generalforsamlingen i NSSK i år 2000 ble vedatt at Norsk Shetland Sheepdog Klubb skulle samle inn penger til forskningen, samt blodmateriale fra PRA-hunder og deres nærmeste familie, sier det seg også selv at oppdretterne må være villige til å ta ansvar for øyenlysninger av både avlsdyr og andre eldre sheltier, spesielt hvis det er mistanke om nedsatt syn. Det er kun ved øyenlysning vi kan komme sykdommen til livs.

PRA-prosjektet sammen med Avlsrådet vil fremover oppfordre sheltier fra enkelte linjer om øyenlysning, og vi må gå ut i fra at vi dette vil bli imøtesett med positive holdninger.

Den dagen dette genet er identifisert, vil det utvikles en test som kan si om en hund er bærer av PRA-genet eller ikke. En slik test vil lette avlsarbeidet for alle, og vi vil da ha muligheten for et mye større utvalg av kombinasjoner av avlshunder.

Ta gjerne kontakt med oss i PRA-prosjektet hvis det er spørsmål som ønskes besvart.

August 2010:


Hilsen

PRA-komitèen


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index