Fakta om PRA-prosjektet pr. desember 2009


Hvordan går det med PRA-prosjektet?

Mange lurer nok på hvordan fremdriften er i prosjektet og det er derfor på tide med en oppdatering. I hovedsak går prosjektet jevnt fremover, det siger sakte inn nye PRA-hunder og blodprøver fra disse. Målet er selvsagt fortsatt å utvikle en gentest.
Vi kan da blodteste avlsdyr for å avdekke om hunden er PRA-bærer eller ikke. Det vil være en stor fordel for rasen og avlsarbeidet.

Mer øyelysing er ønskelig

Grunnlaget for en videre framdrift i prosjektet er at så mange hunder som mulig blir øyelyst, og det er av stor betydning at oppdrettere og sheltieeiere samarbeider med klubben om dette. Det vil alle tjene på. Selv om de fleste PRA-hundene er i Sverige, sitter vi med mange av de samme stamtavlene i Norge. På grunn av avlsrestriksjoner mellom Svensk Shetland Sheepdog Klubb og Svensk Kennel Klub, er det naturlig at diagnosene syns bedre i Sverige. Ingen kull kan bli registret i Sverige uten at avlsdyrene er øyelyst i løpet av siste året før paring. Derfor vil også øyetilstanden på den svenske populasjonen vises bedre. Som vi tidligere har opplyst prøver vi å få ERG-tester på hunder med stamtavler som har større betydning for rasen enn andre. Med det menes at dersom en hund får en PRA-diagnose og kommer fra en linje med mange avkom, er det spesielt viktig å vite med 100% sikkerhet om PRA-diagnosen er riktig.

For at det skal kunne være et krav om øyelysning fra Norsk Kennel Klubs side, slik som i Sverige, må det på et oppdretterseminar i NSSK besluttes at kull ikke blir registret uten at foreldrene er øyelyst.

Om vi vil se sannheten i øynene eller ikke, så er det også flere PRA-linjer i Norge. I tillegg til at det ikke er et krav fra NKK, og selv om NSSKs regler for paring anbefaler øyelysning, er det mange sheltier som ikke øyelyses før paring. Derfor blir ikke statistikken like god som den kunne ha vært. Dette blir da et samvittighetsspørsmål hos oppdretterne.

På alle NKKs utstillinger er det mulig å øyelyse, og det kan være fornuftig å benytte seg av det tilbudet dersom det er en NKK-utstilling i nærheten av der du bor eller om man selv skal på denne utstillingen.

Flere prøver og sikrere diagnoser

Det er Norges Veterinærhøgskole som har ansvar for forskningen. Som alle er kjent med er det gjort innledende studier i samarbeid med de fremste forskningsmiljøer i USA/Europa og også med en forskningsgruppe i Sverige. Disse innledende undersøkelsene ga ikke klare svar, noe som trolig skyldes at prøveantallet har vært litt lavt og at diagnosene kan ha vært usikre. Det er svært viktig at slike innledende undersøkelser gir klarere pekepinner på hvor det syke genet ligger før en bruker store ressurser på å ansette en person som kan jobbe fulltid med å finne det. For å unngå å kaste de innsamlede midlene "ut av vinduet" er det viktig å ha is i magen til en har et større prøveantall med helt sikre diagnoser. Selv om antall nye hunder med PRA har vært lavt den siste tiden, kommer det stadig noen nye. Hvis det fortsetter å dryppe inn nye prøver, håper vi på at vi i løpet av vinteren/våren kan gjøre en ny analyse. Samtidig har vi også etablert et enda nærmere samarbeid med veterinær Ernst-Otto Ropstad som er spesialist i øyesykdommer. Han vil bidra til å kvalitetssikre diagnosen på alle nye kasus.

Bruk av midler og ytterligere finansiering

Vi fortsetter arbeidet med å forsøke å skaffe en bedre finansiering av prosjektet. Selv om klubben har gjort en kjempeinnsats med innsamling av betydelige midler, er det for lite til å kunne gjennomføre prosjektet. Vi har derfor også i år søkt om ekstra støtte til ansettelse av en forsker gjennom Norges forskningsråd. Årets søknad vil bli besvart i desember.

Noe av midlene som Norges veterinærhøgkole disponerer har blitt brukt til scanningen av blodprøver. Noe av det vi selv har på bok har vi fortsatt, og blir brukt til å dekke kostnader for blodprøver og ERG-tester dersom eier eller oppdretter ikke selv er villig til å betale dette. All forskning tar tid, det vet vi, og det vi holder på med danner grunnlaget for forskningen.

Oppdrettere som har vært uheldige å få PRA-avkom i sitt oppdrett har generelt vært flinke til å tenke nytt. De ser på linjene sine og gjør hva de kan for å komme ut av problemet.

Engasjement for rasen er viktig

Det vi kunne ønske oss er et enda bedre engasjement hos de sheltieeiere som kunne øyelyst flere kullsøsken og avkom etter PRA-bærere, men vi kan ikke tvinge noen. Vi er avhengig av samarbeide og velvilje.

Progressive Retinal Atrophy (PRA) er en arvelig øyesykdom som gradvis ødelegger cellene i netthinnen, og til slutt blir hunden blind. De første typiske symptomer på PRA er nattblindhet, etterfulgt av dårlig refleks på øynene eller et "grå-grønt skinn" på øynene i kveldslys. På sheltie har sykdommen oppstått i 2 - 5 års alder. Denne type PRA er det man kaller Generell PRA.

Det har tidligere vært vanlig å oppdage PRA fra 3-5 års-alder. I dag ser vi at PRA kan oppdages enda tidligere. Grunnen til dette er muligens bedre kunnskap og kompetanse blant øyelyserne, flere øyelysere, bedre metoder og bedre utstyr.

Sjekk NSSKs webside før parring

Et av problemene med PRA er at sykdommen nedarves recessivt. Dette innebærer at to fullt friske individer kan produsere avkom med PRA dersom begge er bærere av genet som forårsaker PRA. Det er derfor det er så viktig at vi får 100% sikre diagnoser, slik at vi kan luke ut de hundene av avl som vi vet er bærere, og ikke minst, passe på å ikke doble med en annen PRA-bærer.

Det vi må kunne forvente av oppdrettere er at når de skal pare en tispe, eller låne bort en hannhund på en tispe, er at de tar en tur på NSSKs webside, www.nsk.no, og se på PRA-stamtavlene. Husk å se på både norske, svenske, finske og europeiske. De hundene som er sikre bærere, er markert med rødt. Å ta forhåndsregler er en billig forsikring, det kan få store konsekvenser for fremtidig avl dersom vi ikke tar disse forhåndsreglene.

Hannhundeiere sikrer selvsagt at den tispen de skal pare har gyldig øyelysningsattest. Det er mange tispeeiere som mangler erfaring, man må jo en gang få være ny, og det er da en trygghet at hannhundeier hjelper til med å minne tispeeieren på øyelysning, slik at vi ikke jobber i blinde. Det er også viktig at vi som jobber med PRA-prosjektet får litt næring på den måten at vi føler at det er ok å bruke tiden vår på dette. Når vi ser at øyelysninger neglisjeres, kan vi jo spørre oss selv om det er verd å bruke fritiden vår på å gå ett skritt frem og to tilbake.

NSSK har på Generalforsamling vedtatt at vi skal kjøre dette prosjektet, og da er alle medlemmer forpliktet til å følge det vedtaket. Dersom det er flere hunder med PRA der ute, er det viktig at de oppdages og kan bidra med prøver i prosjektet. Da først er det realistisk å finne genet og utvikle en gentest. Vi nærmer oss målet! Grunnlaget for å trygge synet på fremtidens sheltier ligger imidlertid i øyelysning.

Desember 2009:


Hilsen

PRA-komitèen


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index