Fakta om PRA-prosjektet pr. februar 2008


Oppdatert info om PRA-forskningen hos Shetland Sheepdog

Det har vært stille rundt PRA-prosjektet en stund. Det betyr ikke at prosjektet står stille, og det er fortsatt gode håp om at vi på sikt skal finne frem til en gentest for sykdommen.

Det ble gjort en innledende analyse av prøvene tidlig i 2007. Disse analysene gav ingen klare spor på hvor sykdomsgenet befinner seg, men denne analysen gjorde det klart at vi stod overfor to utfordringer i prosjektet.

Den ene utfordringen er at vi fortsatt har relativt få prøver fra PRA-hunder, og dette gjør at det er vanskelig å oppnå sikre analyser. Den andre utfordringen er at det har vært noe usikkerhet om diagnosene til de enkelte PRA-hundene. Disse to faktorene er antagelig hovedårsaken til at vi foreløpig ikke har funnet noe.

En repetert analyse i slutten av 2007 gir allikevel optimisme, men vi har fortsatt utfordringer med antall prøver i prosjektet samt usikkerhet rundt diagnosene.

Dersom vi får tak i noen flere prøver fra PRA-hunder med sikre diagnoser, øker sannsynligheten for at vi skal kunne få et positivt resultat i prosjektet. Vi er altså optimistiske og ber alle om å bidra til at "mistenkelige hunder" blir øyelyst og hjelpe til med å få tak i flere PRA-hunder med sikre diagnoser.

Alle hunder som får diagnosen PRA, oppfordres til å få en kontroll-lysning hos en annen veterinær. PRA-komitèen kan opplyse om hvilken veterinær som kan kontaktes.

Det aller beste, og sikreste, er at hunden blir testet med ERG. Dette må utføres på Norges Veterinærhøgskole. ERG kan også utføres i Sverige og Finland.

Februar 2008:


Hilsen

PRA-komitèen


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index