Fakta om PRA-prosjektet pr. juni 2007


PRA-prosjektet

Som det er nevnt tidligere forberedes nå en ny scanning av PRA-prøvene. Første scanning ga ikke noen gode hint om hvor i hundens genmateriale genetikerne skal lete for å finne det aktuelle genet hos Sheltie. Som det er nevnt tidligere kan det være flere årsaker til at det foreløpig ikke er gjort noen gjennombrudd. Det viktigste er kanske at det innsamlede materialet, dvs antallet av prøver fra hunder med PRA, fortsatt er lavt. Andre ting kan også påvirke analysene slik at et ikke får klare resultater (diagnose-sikkerhet, teknisk kvalitet på analysene osv). Siden prøveantallet er lavt var det viktig å få med så mange prøver som mulig før nye analyser ble satt i gang.

Som vi skrev i blad nr. 1, ventet vi på blodprøve fra Smedjenäs Chinook, den siste hunden med diagnosen PRA. Oppdretteren, som eide hunden, holdt oss med godt snakk i 3 måneder. Til å begynne med lovet han at det skulle taes blodprøve av hunden så snart som mulig, men seinere ble det opplyst at hunden var død. Dette forsinket prosessen med 3 måneder, og var selvsagt en kjedelig situasjon.

De genetiske anlysene blir vanligvis gjennomført i to faser. I første fase foretas en innledende "scanning" av prøvene der alle hundens gen-regioner undersøkes. Dersom denne innledende scanningen gir noen ledetråder, går en videre og leter i ett eller flere mindre genområder som er interessante.

Det er denne innledende scanningen som er gjennomført tidligere, uten å gi noen gode ledetråder. Prosjektgruppen håper på "bedre lykke" denne gangen, selv om antall PRA-prøver fortsatt er i laveste laget. Så dersom noen hører om noen nye PRA-tilfeller vil det fortsatt være viktig for prosjektet å få blodprøver.

I mellomtiden må vi være optimistiske og håpe på at den nye scanningen allikevel skal gi noen nye ledetråder.


Hilsen

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, PRA-prosjektet


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index