Fakta om PRA-prosjektet pr. november 2006


Genetiske analyser på sheltieprosjektet

Status og problemer

Vi har nå gjennomført en første undersøkelse av viktige deler av materialet. Det betyr at vi har brukt de mest moderne genetiske teknikker som finnes for å gjøre en ”genetisk scan” av prøvene. Målsettingen med dette arbeidet har vært å finne”signaler” som kunne indikere hvor sykdomsgenet ligger. I slike analyser vil en oftest finne ett eller to interessante ”kandidatområder”, og dette har vi allerede lykkes med i andre tilfeller (andre sykdommer) ved bruk av samme teknikker.
På shelties har analysene foreløpig ikke gitt entydige og overbevisende pekepinner.

Videre arbeid

Vi har derfor bestemt oss for å begynne med å repetere de innledende genetisk analysene av alle prøvene, rett og slett fordi det er praktisk enklest, selv om det vil koste noen penger. Dersom disse analysene fortsatt ikke gir noen gode detaljerte pekepinner på hvor vi skal lete, vil neste fase bli en ny gjennomgang av diagnosene, men det vil være ganske omfattende.

Viktige problemstillinger å ta med i betraktning:

1. Eventuelle feildiagnoser av PRA-hunder
2. Eventuelle feildiagnoser på kontrollprøver (hunder som har fått diagnosen frisk)
3. Feildiagnoser hvor PRA egentlig skal være Retinopati

Hva er Retinopati?

Retinopati betyr forandring i retina (netthinnen), en øyensykdom som ligner på PRA, men med atypisk lokalisasjon og utseende. Hunder med slike diagnoser bør ikke brukes i avl.

Det finnes både en arvelig og en ikke arvelig variant. Retinopati kan også føre til blindhet.

---------

En mer utfyllende informasjon vil komme i NSSK's medlemsblad 4/06.Hilsen

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, PRA-prosjektet


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index