Fakta om PRA-prosjektet pr. november 2007


PRA-prosjektet

Scanningen som har blitt utført på blodprøvene av PRA-hunder har dessverre ikke gitt den informasjonen vi hadde håpet på. Det vil si, det har gitt informasjon, men informasjonen "spriker" veldig fra PRA-hund til PRA-hund, og fra PRA-familie til PRA-familie.

Dette kan det være mange grunner til. Vi vet at den beste måten å få en sikker PRA-diagnose på er ERG. Denne metoden er beskrevet i medlemsblad nr. 2/2005. Det er en forholdsvis dyr metode, men 100% sikker.

Det at informasjonen "spriker" kan bety at en eller flere hunder har:
1) Feil diagnose
2) Retinopati og ikke PRA (Retinopati fører også til blindhet)
3) Ingen av disse to overnevnte diagnosene, bare feil diagnose

Det som er nødvendig nå for at vi skal få full utnyttelse av det blodmaterialet vi har samlet inn, er blodprøve fra 1-2 HELT nye sikre PRA-diagnoser. Da kan vi nemlig ta scanningen av disse prøvene og sammenligne med de resultatene vi allerede har. Det vil vise oss hvilke PRA-familier vi kan jobbe videre med.

Det er derfor av STOR viktighet at NÅR det igjen dukker opp en hund med PRA-diagnose, blir det tatt blodprøve av denne hunden så fort som mulig, og at hunden i tillegg blir kontrollyst av enda en autorisert øyenlyser. Det må ikke være tvil om diagnosen. Dersom ERG er mulig, er dette også å foretrekke.

PRA-komiteen håper at alle oppdrettere legger seg dette på hjertet, og medvirker til at PRA-koden kan knekkes. Dessverre har flere PRA-hunder den siste tiden ikke blitt tatt blodprøve av, men heller blitt feid under teppet eller blitt avlivet.

Vi som sitter i denne komiteen har fått mye informasjon gjennom den tiden prosjektet har pågått. En del informasjon har vi gitt videre, men en del informasjon har blitt holdt igjen for offentligheten på grunn av taushetsløfte. Dette er ikke spesielt inspirerende, heller ikke ønskelig, da vi trodde at alle skulle være interessert i at PRA-genet ble identifisert.

Dessverre er ikke dette tilfellet. Det er fortsatt oppdrettere som ikke ønsker at PRA skal forekomme i sitt oppdrett og at det derfor skal holdes hemmelig. Det er absolutt forståelig at det både er et sjokk og en stor fortvilelse når en hund i sitt oppdrett får en slik diagnose, men er det ETISK RIKTIG overfor rasen å hemmeligholde det? … og er det ETISK RIKTIG å fortsette å avle på og selge avkom fra "hemmelige PRA-linjer"?

· Vi VET med sikkerhet at dersom en hund får PRA, er begge foreldrene sikre bærere av PRA.
· Vi VET at PRA-genet tråkler seg frem gjennom flere generasjoner til det treffer på en motpart som også er bærer. Det er da det smeller.
· Vi VET at minst 90% av alle sheltiene i Scandinavia kommer fra engelske linjer.
· Vi VET at PRA har forekommet på sheltien i mange år.
· Vi VET at det er PRA-hunder i England i dag og tidligere år
· Vi VET at det finnes oppdrettere som ikke vil at kjente PRA-tilfeller skal komme ut.

Fra den dagen vi startet PRA-prosjektet har dette blitt markedsført slik at hele verden er klar over forskningen. Det har blitt lagt ned et utall arbeidstimer for å få samlet det materialet vi har. Det som er veldig trist, er at alle tilsynelatende ønsker å finne PRA-genet, for at vi kan teste hundene våre for denne sykdommen, men at vi står overfor en dobbeltmoral som hindrer at informasjonen kommer ut.

Dette gjør igjen at intetanende oppdrettere parer med hannhunder som linjemessig ikke burde vært kombinert.

Dessverre er ikke PRA-genet på sheltien det samme som på andre hunderaser hvor genet allerede er identifisert. Hadde det vært et felles gen med en eller flere andre hunderaser, ville det vært nok med blod fra 1 PRA-sheltie for å få en testmetode.

Det har vært hevdet at blodprøvene burde ha vært sendt til andre laboratorier for å finne PRA-genet.
Dette ville dessverre ikke ført frem lengre enn dit vi har kommet i dag, bare mer kostbart. Vi vet at for eksempel Optigen har forsøkt å finne PRA-på sheltie, via Amerikanske sheltier, men heller ikke de har greid dette.

Den scanningsmetoden som har vært benyttet på PRA-sheltier fra Scandinavia, er den fremste metoden i verden, men vi er avhengige av at diagnosene er riktige.

Vi er også avhengige av at oppdrettere som sitter inne med opplysninger som kan tilføre PRA-prosjektet informasjon av verdi, faktisk gir oss denne informasjonen. Det er ikke hyggelig dersom det en dag kommer frem at informasjon har vært tilbakeholdt.

Der vi står i dag, stiller PRA-komiteen spørsmål til oppdrettere i Scandinavia, England og resten av verden: Ønsker dere at vi skal finne PRA-genet på Shetland Sheepdog? I så fall; hvem har opplysninger som kan tilføre prosjektet nyttig informasjon?


Hilsen

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, PRA-prosjektet


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index