Loddsalg til inntekt for PRA-prosjektet
Raffles for the GPRA-fundation


At the Norwegian Sheltie Club's Show, June 15.th 2003, there was a raffle for the GPRA-fundation. The district representative in the Vestfold area, Anita Pedersen, was responsible.

We were lucky enough to recieve sponsor gifts for the raffles, both by sponsors and by different sheltie members. This, among all other prizes given from members at earlier raffles, did make a lovely table of lotteri prizes.

The growth of the GPRA-fundation from this raffles was NOK 4.252,- - fantastic !!

Totally 24 members had their lucky day to win a lottery prize, and many more got "extra prize" - sweets or sweet-meats.
På NSSKs Hovedutstilling på Skedsmo 15.juni 2003, sto klubbkontakten i Vestfold, Anita Pedersen, for loddsalg til inntekt for PRA-fondet.

I forkant hadde vi fått mange sponsorgevinster fra Liebermanns Hundeservice og en flott håndmalt krukke fra Grete Thorsteinesen, som også hadde malt noen av premiene til selve utstillingen. I tillegg kom noen medlemmer med flotte gevinster til utlodningen som de leverte på morgenen. Dette i tillegg til mange fine gevinster som fantes i "loddboden" fra tidligere.

Tilsammen ble det kjøpt lodder for kr. 4252,- denne dagen, fantastisk !!

Det gikk ut 24 gevinster, i tillegg til mye konfekt og drops - som var "trøstegevinst".

 
Back to the "Thank you" site

 
Tilbake til "Takksiden"


Back to the PRA-pages / Til PRA-sidene