Loddsalg Møre og Romsdal
Tusen takk til medlemmer i Møre og Romsdal,
som har hatt utlodning i 2005, og fått inn
Kr. 3.260,- til PRA-prosjektet.
Vi takker så mye for den fantastiske innsatsen!Tilbake til Takkesiden