General PRA in Shelties ! 

 TIPS: for å åpne en link som "ny side", høyreklikk
på linken og velg "ÅPNE LINK I NYTT VINDU".


No one can be blamed for having a dog diagnozed with GPRA, but we can be blamed if we ignore it!

Latest news
Why this page about GPRA-research?
PRA-cases with pedigrees
Recommendation for breeding
PRA: The Hidden Monster
Research on DNA-based test for GPRA?
Form to follow a blood sample for GPRA-research
Form for gentest of the PRA-mutation

Hopefully - in the future a simple blood test can tell who is
a carrier or not ! - BUT
We need your help !
- So we all together can give enough money for the project
of developing a DNA-based test for PRA!


Thank you !

Bank account to raise money for a fundation for
PRA-research has been opened in DnB (The Norwegian Bank).
Bank account number, PRA-project: 5010 05 65517
Address for bank transfer from abroad:
The PRA-Project, Norsk Shetland Sheepdog Club
Den Norske Bank, Farmannsgaten 2
N-1600 Fredrikstad, Norway
Account number: 5010.05.65517
Swift-address: DNB ANO KK FRE


Det er ingen som kan noe for å få en PRA-hund, men vi kan noe for å ikke gjøre noe med det!

Siste informasjon om PRA-forskning
Hvorfor denne siden om PRA-forskning?
Pra tilfeller med 5-ledds stamtavle - ETTERLYSNING
Avlsanbefalinger for PRA-linjer

PRA: Det Skjulte Monster
Forskning for å avdekke PRA-genet?
Skjema for innsending av blodprøve til PRA-forskningen
Skjema for gentest av PRA-mutasjonen

For fremtiden håper vi at en blodprøve kan fortelle hvem som er bærer
av PRA-genet eller ikke ! - MEN
Vi trenger din hjelp !
- Slik at vi sammen kan skaffe nok penger til å starte forskning
for utvikling av DNA-test for PRA.

Tusen takk !

Kontonummer for innsamling av penger
til PRA-forskning er nå opprettet i DnB (Den Norske Bank),
PRA-prosjekt - kto.nr.: 5010 05 65517
Adresse for innbetalinger fra utlandet:
PRA-Prosjektet, Norsk Shetland Sheepdog Klubb
Den Norske Bank, Farmannsgaten 2
N-1600 Fredrikstad, Norge
Kontonummer: 5010.05.65517
Swift-address: DNB ANO KK FRE

Guestbook for the PRA-project Gjestebok for PRA-prosjektet


Skjema for blodprøveuttak

Form to follow a blood sample for GPRA-research

Back to NSSKs Index page
Questions about the research for an DNA-test, mail to Norwegian Shetland Sheepdog Club

E-post Webmaster if you have any "tecnical" questions about this page.


Counter since 2001-04-10
FastCounter by bCentral