Form to follow the bloodsample for the PRA-mutation discovered in Shetland Sheepdog


English  
 Norsk

The form to follow the bloodsample to test for the discovered PRA-mutation in Shetland Sheepdog.     Nå er testen for PRA-mutasjonen ferdig. Benytt skjemaet ved innsending av blodprøve. (Trykk her for skjema)


Information about the PRA-mutation discovered in Sheltie     Info angående PRA-mutasjonen som er funnet på Sheltie.


Back to the PRA-page     Tilbake til PRA-siden


NSSKs Index