Recommendation for breeding

PRA/ GPRA - Generell PRA PRA/ GPRA - GENERAL PRA

Hund som har PRA (eller katarakt) skal ikke brukes i avl.

Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA - avkom til offisielt kjente bærere - skal ikke brukes i avl.

Hunder som har kjent(e) PRA-bærer(e) på begge sider av stamtavlen innen 5 ledd skal ikke brukes i avl.

Der hunden har kjent(e) PRA bærer(e) innen 5 ledd på stamtavlens ene side, skal ikke øyelysningsattesten være eldre enn ett år.

Dog with GPRA (or cataracts) must not be used for breeding.

Parents, offspring and siblings after the dog with PRA - offspring to officially known carriers - must not be used for breeding.

Any dog with known GPRA-carriers on both sides of a pedigree within 5 generations, must not be used for breeding.

For dogs with known GPRA-carriers within 5 generations in one side of the pedigree, the eye test must not be older than 1 year.

Back to index