Breeder of Shetland Sheepdog gives 5% of the puppy price for each puppy in their litter of 6, to the GPRA-project.

6 puppies in the litter, 5% of each puppy-price for the GPRA-project = NOK 2.400,- into the PRA-account.

6 valper i kullet, 5 % av hver valpepris til
PRA-prosjektet = N kr 2.400,- inn på
PRA-kontoen.

Thank you so very much to kennel Romatomara for this marvelous idea for supporting the Project this way.

Tusen takk til kennel Romatomara
for denne glimrende måte å støtte
PRA-prosjektet på.

What if all breeders, and
stud owners did the same ?

Tenk om alle oppdrettere og
hannhundeiere gjorde det samme ?


 Back to the Thank you site

 Tilbake til Takkesiden

 To Index NSSKs webpage

 Til NSSKs Index