Kr. 2.881,- til inntekt for PRA-fondet på Norsk Shetland Sheepdog Klubb's
Valpe og Veteranshow på Trosterud i Oslo 17.august 2003

Anita Pedersen i Loddboden. Her med leder Finn Helge Olsen.
Anita Pedersen was responsible for the raffle. Finn Helge Olsen is standing next to her.

At the Norwegian Sheltie Club's Puppy & Veteran Show, August 17.th 2003, there was activities to get money for the GPRA-fundation.

Anita Pedersen was responsible for the raffle.
11 members did win a prize, and the raffle did bring NOK 2.421,- to the GPRA-fundation.

The Activity-committee, with Anne-Karin Scheen in charge was selling home made cookies for the GPRA-fundation, which did bring NOK 460,-.

Well done !

På Valpe- og Veteranshowet, i Oslo 17.august 2003, var det aktiviteter for å få inn penger til PRA-prosjektet.

Anita Pedersen sto i Loddboden, mange kjøpte lodder - og 11 stk kunne reise hjem med gevinst. Loddsalget ga en inntekt på kr. 2.421,-

Aktivitetsutvalget ved Anne Karin Scheen i spissen hadde bakt kaker som ble solgt til dette formål, kr. 460,- kom inn på denne måten.

Flott tiltak !
 
Back to the "Thank you" site
 
Tilbake til "Takksiden"

 Back to the PRA-pages

 Til PRA-sidene


Back to Index / Til førstesiden