E T T E R L Y S N I N G
PRA-prosjektet søker navn og adresse på eiere til disse hunder
Dersom du vet eier, og evt. adresse til noen av disse hunder, vennligst send en Email.

Forklaring til hunder som etterlyses, som ikke er registrert med eier i SKKs Hunddata.
Listen blir oppdatert med flere "eierløse" hunder tilhørende andre "PRA-familier" innen kort tid.
 * Helsøsken til PRA-hund   * Avkom til PRA-hund    * Kull med en PRA-hund    - Annet

 EIERE etterlyses på følgende hunder:

 REG.NR
 hundens far hundens mor


  ingen aktuelle for řyeblikket  

 
   

 Til PRA-bærere
   

Til PRA-sidene


Til Index