PRA-prosjektet pr. august 2005, oppdatert pr 1.10.2005

Status på PRA-prosjektet etter møtet på Norges Veterinærhøgskole (NVH) i juni er meget positivt. Alle familiekart med innsamlede blodprøver ble gjennomgått, hund for hund. Ikke alle familier er like "gode" når det gjelder innsamlet materiale, men noen familier har etter mye jobbing blitt veldig bra. I noen familier savnes det fortsatt prøver som er nødvendige for at familiene blir "fullstendige", men vi har god tro på at vi også skal lykkes med å få inn disse blodprøvene.

I skrivende stund har vi, sammen med de midlene som er innvilget Norges Veterinærhøgskole fra diverse fond, ca. NOK 818.000,-. For at NVH skal sette en erfaren forsker til å jobbe med prosjektet, er det ønskelig med ca. NOK 1 million. Dette høres kanskje mye ut, men NVH ønsker en sikkerhet for 3 års drift, dersom det er nødvendig for å identifisere PRA-genet. Greier vi dette i løpet av høsten, vil forskningen starte 1. januar 2006!

Ingen sier at det må gå 3 år, det kan absolutt hende at vi kommer i mål før det, men det ville være veldig kjedelig dersom prosjektet må legges ned før man er kommet i mål. Det er denne sikkerheten NVH ønsker.

De midlene prosjektet har på egen konto vil ikke nødvendigvis være de første som skal benyttes ved oppstart. Det er heller ikke nødvendig å overføre alle pengene på en gang. De midlene som NVH har øremerket til prosjektet kan benyttes først, men NVH må selvsagt få en garanti for at vi skyter inn penger på forespørsel.

Dersom PRA-genet blir identifisert på et tidspunkt hvor det fortsatt er penger på PRA-kontoen, vil dette kunne tilgodesees som testing av utsatte PRA-linjer, noe som igjen vil komme alle medlemmene og rasen generelt til gode, derfor er ingen penger bortkastet.

Hva gjør vi så? Jo, vi setter alle kluter til! Nå ser vi resultat av at det vi sammen har jobbet for siden oppstart i 2002. Nå oppfordrer vi alle klubber i inn og utland til virkelig å trå til med penger. Vi vet at mange har satset mye og sendt penger til prosjektet, men vi ber innstendig igjen om å gjøre en innsats slik at vi sammen kan skaffe tilveie de resterende kronene. Vi tror at om vi sammen kan ta i et krafttak, så skal vi greie det.

Tidligere har både klubber, distriktskontakter, oppdrettere og enkeltpersoner gjort mye for å samle inn penger, og vi oppfordrer nå alle til å gjøre en innsats i løpet av høsten. Vi har i dag ikke et stort problem på rasen, det er viktig å vite, men vi kan få et stort problem dersom vi ikke stopper utviklingen av PRA. Rasen må markedsføres positivt, og det er ingen grunn til noe annet, det er det også viktig å huske på, men vi som i dag sitter som oppdrettere har ansvaret for hvordan rasen vår utvikler seg videre. De som ønsker flere opplysninger om PRA-prosjektet kan lese om dette på NSSKs webside.

Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index