PRA-prosjektet – januar 2006


PRA-prosjektet i NSSKs regi startet i oktober 2002. Vi har nå kommet svært nærme målet, forskningen forberedes med start i begynnelsen av 2006' slik vi har forespeilet.

På takkesiden http://www.nssk.no/PRA/takk.html kan alle følge med på hvor stor PRA-kontoen er pr. dato. På grunn av at vi har en konto i Sverige, vil den svenske kontoen alltid bli oppdatert etter den svenske kronekursen. Denne siden viser også alle tiltak, innsamlinger og donasjoner til prosjektet.

Vi samarbeider for tiden endel mot det finske Avlsrådet, da vi prøver å få inn blodprøver fra det siste PRA-tilfellet i Finland, i tillegg til å utvide blodprøvesøk fra forrige PRA-familie. Det er flott at de nordiske landene følger opp vårt arbeide i jakten på PRA-genet.

Formålet med denne innsamlingen har hele tiden vært å kunne starte forskning for å avdekke DNA-genet som fører til PRA på shetland sheepdog. Dersom dette genet kan isoleres og identifiseres, vil vi kunne blodteste en sheltie for å finne ut om hunden er bærer av PRA eller ikke. Dette vil lette avlsarbeidet enormt.

Veldig mange hunderaser er i dag rammet av PRA. At sheltien ikke skulle ha dette i sine gener ville være for godt til å være sant. Dessverre er ikke DNA-genet for PRA likt på de forskjellige hunderaser, og vi kan av den grunn ikke benytte samme blodtest som for de rasene som allerede har fått sitt DNA isolert for PRA. Det eneste vi kan ha nytte av i denne sammenheng, er at forskerne kan sammenligne resultater og nyttiggjøre seg det som tidligere er opparbeidet av kunnskap i slik undersøkelse.

Forskningen trenger blodtester fra ”gode” PRA-familier. Dette vil si blodprøver fra PRA-hund, dens foreldre, gjerne besteforeldre, kullsøsken og avkom, med diagnoser både negative og positive for PRA. Til flere blodprøver fra nærmeste familie som kan fremskaffes rundt en PRA-hund, til ”bedre” er denne familien. Forskerne vil da ha mye informasjon å jobbe ut i fra.

Som et eksempel kan nevnes: En PRA-hund hvor foreldre og besteforeldre er døde, PRA-hund er uten avkom, og med kun en eller to kullsøsken, er dette en ”dårlig” familie rent forskningsmessig. Det er her lite ”fakta” å sammenligne med.

Der hvor det er PRA-hund med familie rundt seg som lever, er det derfor av STOR viktighet at alle kan medvirke til å fremskaffe blodprøver fra denne familien. Det kommer rasen vår tilgode!

Hilsen

PRA-prosjektet

Norsk Shetland Sheepdog Klubb


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index