PRA-prosjektet – mars 2006
PRA-prosjektet har kommet mål! Forskningen er i gang.


Sortering av blodprøver og strategi for selve forskningen er på dagsorden på Norges Veterinærhøgskole i disse dager.

De håper å få ansatt en erfaren forsker i løpet av mars måned, som kan jobbe med og finne genet for PRA på shetland sheepdog. Professor Frode Lingaas vil være ansvarlig for forskningen og overvåke det hele.

De innhenter nå erfaringer fra andre universiteter som har funnet DNA-genet for PRA på andre raser. De vil også utnytte den siste teknologien for å identifisere dette genet så fort som mulig.

Det er vanskelig å angi et tidsperspektiv i denne prosessen, men vi må håpe at tiden vil jobbe for oss i positiv retning.

Tusen takk til hver enkelt som har støttet prosjektet, med store eller små bidrag, i tillegg til alle tiltak som har vært iverksatt for å samle inn penger til forskningen. Det har vært en fantastisk innsats fra mange, og alle dere har derfor vært de viktige elementene for at vi har kommet så langt.

På vegne av NSSKs Styre og PRA-komitéen: Tusen, tusen takk alle sammen.


Det er stor sannsynlighet for at det vil dukke opp flere PRA-hunder etter hvert. Vi trenger da blodprøver og øyenlysninger av en eventuelt ny familie.

Noen blodprøver er vi nødt til å betale for, og vi trenger derfor fortsatt inntekter til dette. Vi håper derfor at vi fortsatt kan motta små bidrag i tiden fremover.Hilsen

Norsk Shetland Sheepdog Klubb, PRA-prosjektet


Kontonummer til PRA-prosjektet:
Sverige: Postgiro: pg 127 08 84-8.
Norge: DNB 5010.05.65517 -
Fra andre land: Se websiden.

 
 Til PRA-sidene

 Til Index