Fakta om PRA-prosjektet pr. 1. mai 2003
Bildet til venstre viser nedfrosset oppbevaring av alle blodprøvne
Bildet til høyre viser blodprøver fra en enkelt hund

DNA - Kromosomer - Markører

En hund har 78 kromosompar.
39 kromosomer fra mor og 39 kromosomer fra far.

Kromosomene har noe ulik lengde, men opererer i par, der de to kromosomene i samme par er meget like i lengde og funksjonsområde.

To og to kromosomer har identisk funksjonsområde, det vil si at de to kromosomene inneholder genetisk informasjon om samme type egenskaper.

De forskjellige genene har en fast plass på kromosomet. Det vil si at genet for en spesiell egenskap ( f.eks. egenskapen for PRA) alltid ligger på samme sted på kromosomet, og fordi kromosomet opptrer i par nærmest er identiske, vil et individ alltid ha to plasser for et bestemt gen, en på hvert kromosom.

Hvert kromosom har mange markører, en for hver egenskap. Forskningen for å finne markøren for PRA-genet går ut på å lage DNA-profiler ut i fra blodprøvene, og sammenligne med hverandre. Det er en nitid oppgave å finne en slik markør.

Det vil bli utvekslet DNA-profiler med genetikere i England og USA, med gjensidig nytte for de involverte land.

Selve forskningen vil foregå på Norges Veterinærhøgskole, med professor Frode Lingaas som hovedansvarlig.

Forskningspenger

Å sette en forsker på oppgaven for å finne PRA-genet er dyrt, det er vel ingen i tvil om.  Det trengs mer penger enn det vi har greid å samle sammen selv. Det vil derfor bli søkt om forskningspenger fra Norges Forskningsråd.

Grunnlaget for å kunne søke om slike penger, er at det blir bevist at det har vært en betydelig egeninnsats, både ved innsamlede midler og ved innsamlede blodprøver. Egeninnsatsen vil også kunne omsettes til et kronebeløp, som kan bli omgjort til en bestemt sum som blir "dekket" av Forskningsrådet, til fordel for prosjektet.

Slik søknad vil bli sendt inn før fristen som hvert år er 15. juni. Svaret vil foreligge en gang på senhøsten år 2003.

I denne ventetiden har vi mulighet for å samle inn enda flere penger og enda flere blodprøver.

Vi har pr. i dag (1. mai-03) 47 blodprøver. Vi trenger ca. 30 prøver til, og alle prøver må konsentreres rundt  PRA-familier. Vi trenger ikke spredte prøver, familiære blodprøver gir mange flere opplysninger.

Vi har fått beskjed om at vi hittil har jobbet veldig riktig i det materialet vi har samlet inn. Vi må håpe at vi fremover kan innhente ytterligere blodprøver, og at eieropplysninger blir kjent for de forskjellige hunder som vi mangler prøver fra.

Vi håper at mange kan hjelpe oss i dette viktige arbeidet for rasen vår.

Tilbake til PRA-sidene

 
Til NSSK's Hovedside