PRA-prosjektet går videre ? Dere bestemmer !

Tilbake til PRA-siden

 
8. oktober skal Norsk Shetland Sheepdog Klubb i nytt møte på Norges Veterinærinstitutt vedrørende den videre gang og utvikling i prosjektarbedet.

På forrige møte, 2. september, gikk vi i gjennom stamtavler og hvilke hunder som var best egnet til å ta blodtest fra.

Det ble også diskutert hvordan prosjektet kan finansieres, da forskerne må ha midler i form av penger for å kunne sette en person til forskningsarbeid.

Den forundersøkelsen som Norunn Jacobsen utførte i privat regi for NSSK, viste en klar interesse fra en rekke sheltieeiere, som "forhåndsopplyste" at de ville sette inn et bestemt kronebeløp til PRA-prosjektet.

Det er da å håpe at alle dere som på forhånd ga et "løfte" om å støtte prosjektet økonomisk viser dette i handling.

Hvis dere går inn på denne siden, vil dere se hvem som allerede har gitt sin støtte økonomisk - og vi vet at noen navn er på vei inn, bare innbetalingen blir registrert på kontoen.

Vi er helt sikre på at mange flere ønsker å betale inn et beløp når de forstår at prosjektet er en realitet.

I dag er det 2.oktober, hva er status nå?

- Det kommer nå an på alle dere der ute!

· SKAL VI FORTSETTE MED DEN VIDERE PLANLEGGINGEN?

· Vi kan ikke be om blodtester av aktuelle hunder FØR vi vet at vi har penger nok til å starte forskningen. Det beløpet som til sammen har kommet inn pr dagens dato er altfor lite til at en forsker kan sette i gang arbeidet.

· Før møtet 8. oktober må vi kunne vise til et større beløp enn pr. i dag, for at dette møtet skal ha en berettigelse.

· IKKE sitt på gjerdet og vent, det er nå det gjelder - VÆRE eller IKKE VÆRE for å fortsette.

Vi vil IKKE betale ut NOE beløp til forskningen før vi vet at det kan ha en hensikt. Det betyr at de som betaler inn til kontoen får pengene tilbake dersom prosjektet ikke blir noe av. Dere vil altså ikke risikere å tape pengene hvis forskningen ikke kommer i gang.

NÅ ER DET DERFOR OPP TIL DERE ALLE OM VI FORTSETTER ELLER IKKE

Og - husk:
Det er ikke størrelsen på beløpet fra den enkelte som teller. Heller flere små beløp enn noen få store.
Med flere givere på lista, viser dere at det virkelig er interesse for at noe skal skje!Kontonummer for PRA-prosjektet, innbetaling kan skje både pr Post og Bank

Den norske Bank (DnB) Norge, kontonummer 5010 05 65517

Den norske Bank ASA Filial, Sverige, kontonummer 9198 0430006, Bankgiro: 5465-5667

Det vil alltid ta noen dager før en innbetaling vises på konto, så det er veldig fint om dere som innebetaler nå sender meg en mail, slik at jeg vet hvilke beløp, og hvor mange givere vi har før 8. oktober.

Takk for at dere tok dere tid til å lese !

Med vennlig hilsen
NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

Ingrid Myklebostad - e-mail: myklebostad@online.no
sekretær

 

Tilbake til PRA-info

Tilbake til PRA-siden