Informasjon om
PRA-prosjektet pr. 30. oktober 2002

Tilbake til PRA-siden

 
Veterinærinstituttet har utarbeidet et skjema som skal fylles ut med opplysninger om hunden som blodtestes. Dette skjemaet skal følge med blodprøven tilbake til Norges Veterinærinstitutt. Veterinær og genetiker Frode Lingaas på Norges Veterinærinstitutt bistår oss i prosjektet.

I skrivende stund har det kommet inn kr. 77.000,- på konti for PRA-prosjektet, og 57.000,- av disse er gitt av sheltiemedlemmer i Norge, Sverige og Danmark, og i tillegg har vi fått penger fra sheltieeiere i England, Holland og Australia. Vi har kommet et godt stykke på vei med arbeidet for PRA-prosjektet og FASE 1 er nå i gang.

FASE 1 - BLODPRØVER
Pr. dato har vi startet opp med to familier som vi har sendt ut PRA-skjema til, og det arbeides med å finne flest mulig hunder som er nært beslektet med PRA-hundene i disse to familiene i første omgang. Det ønskes kun blod fra PRA-hund, dens foreldre, besteforeldre, kullsøsken og avkom. Av avkommene trenger vi både syke og friske hunder.

Flere PRA-familier skal etter hvert blodtestes. Det medfører selvsagt en del jobb å finne de aktuelle hundene når man skal ha mest mulig ”hele familier” og de fleste befinner seg utenfor landegrensen, men vi takker for positiv respons fra de som har vært kontaktet så langt.

FASE 2 - FORSKNING
Når det er samlet inn nok blodprøver, kan fase 2 starte opp. Fase 2 består i å forske på blodprøvene. Dette krever imidlertid mer driftsmidler enn det vi har fått hittil. I denne forbindelse har vi blitt oppfordret fra Norges Veterinærinstitutt om å søke Sunnhetsutvalget i Norsk Kennel Klubb om forskningspenger. Vi har fått indikasjon på at det er mulig for oss å søke om slike penger, og en slik søknad vil derfor bli sendt inn til NKK når tidspunktet er riktig i forhold til utviklingen av prosjektet.

ANDRE LAND
Vi har nylig sendt siste informasjon til Den Engelske Shetland Sheepdog klubben, den Svenske Shetland Sheepdog klubben og den Danske Shetland Sheepdog klubben. Og i disse dager får vi hjelp med oversettelse av informasjon også til den Finske Shetland Sheepdog klubben. Vi håper selvsagt med dette å få støtte fra disse landene også. Det er tidligere sendt ut informasjonsbrev til andre Europeiske land, New Zealand og Australia med informasjon om det som skulle startes opp, og har fått positiv tilbakemelding på prosjektet fra noen få land. Men – vi trenger også penger – ikke bare skriftlig støtte……

Vi håper at riktig mange blir med som støttespillere, og husk, når det gleder det beløpet som sendes inn: Det er bedre med mange ”små” enn få ”store”.

Hvis prosjektet må stoppes på grunn av manglende penger til forskning, vil giverne få tilbakebetalt sine innbetalte beløp.Kontonummer for PRA-prosjektet, innbetaling kan skje både pr Post og Bank

Den norske Bank (DnB) Norge, kontonummer 5010 05 65517

Den norske Bank ASA Filial, Sverige, kontonummer bankgiro: 5465-5667

Det vil alltid ta noen dager før en innbetaling vises på konto, så det er veldig fint om dere som innebetaler nå sender meg en mail, slik at jeg vet hvilke beløp som kommer inn.

Med vennlig hilsen
NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

Ingrid Myklebostad - e-mail: myklebostad@online.no
sekretær

 

Tilbake til PRA-info

Tilbake til PRA-siden