Informasjon fra NSSK om PRA-prosjektet pr. 15. mai 2002

Norsk Shetland Sheepdog Klubb har nå offisielt overtatt ansvaret for PRA-prosjektet i Norge. Vi takker Norunn Jakobsen for det betydelige forarbeidet hun har nedlagt rundt dette emnet.

Det er foretatt kontakt med Simon Petersen-Jones, Assistant Professor ved Michigan State University i USA, som er interessert i å hjelpe oss med forskning.

Vi vet at det ligger en reell mulighet i å finne DNA-nøkkelen til PRA på shetland sheepdog, men det krever blodprøver, penger og tålmodighet.

MGA - gentestsentralen ved Norges Veterinærhøgskole v/ veterinær og genetiker Frode Lingaas, jobber med kvalitetsikring i forbindelse med DNA-tester for arvelige sykdommer hos hund. MGA, som er forkortelsen for Institutt for Morfologi, Genetikk og Akvatisk biologi ved Norges veterinærhøgskole, skal fungere som sentral for mottak, forsendelse og registrering av prøver og diagnoser. Frode Lingaas, som er ansvarlig for sentralen, er interessert i å hjelpe oss, både med råd, mottak av blodprøver og kontakt med Simon Petersen-Jones i USA, for å få informasjon om hvordan denne forskningen bør foregå, og Norges Veterinærhøgskole vil også delta i forskningen.

Norsk Shetland Sheepdog Klubb har opprettet en egen bankkonto hvor penger til PRA-prosjektet vil bli oppsamlet etter hvert som interesserte sheltieeiere/oppdrettere gir sin pengestøtte til dette formålet. NSSK har allerede avsatt Kr. 20.000,- på denne kontoen. For de som allerede har meldt interesse om å gi sin støtte, er det nå anledning til å sende inn et bidrag. Vi vil legge ut en liste på NSSKs webside over de som har gitt et bidrag, men vil selvsagt utelukke navn på de som reserverer seg fra å ha navnet på denne oversikten.

Kontoen er opprettet med eget navn: "PRA-prosjekt" i Den Norske Bank (DNB) Kto.nr. 5010 05 65517. Kontoen vil bli revidert separat av statsautorisert revisor en gang pr. år.

Det første som må skje, etter anbefaling fra Frode Lingaas, er å kartlegge hvilke hunder vi kan få blodprøver fra. Han ønsket prøver, i den utstrekning det lar seg gjøre, fra affekterte PRA-hunder, avkom, kullsøsken og deres foreldre.

Vi tar veldig gjerne i mot mail fra eiere av PRA-hunder eller de nærmeste slektninger dersom dere er villige til å delta med blodprøver (vennligst send mail til myklebostad@online.no).

Vi vil også ta direkte kontakt med de nordiske lands styreledere for å komme frem til hvordan vi sammen kan finne en arbeidsform som kan føre til en fremtidig DNA-nøkkel for å kartlegge bærere av PRA på shetland sheepdog.


Med vennlig hilsen
NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB
Ingrid Myklebostad
sekretær
e-mail:
myklebostad@online.no
Tilbake til forrige side

Tilbake til NSSKs førsteside