Informasjon fra NSSK om PRA-prosjektet pr. 12. sept. 2002

PRA-prosjektet, siste nytt.

Siste nytt på om PRA-prosjektet er at vi nå har hatt møte på Norges Veterinærinstitutt og genetiker Frode Lingaas. Møtet fant sted 2. september.

Vi gikk igjennom stamtavler på en del PRA-hunder og de nærmeste navnene i stamtavlene. Hans ønske, i tillegg til det vi har skrevet tidligere, er å kunne få blodprøver fra hele familier. Hvis vi kan få blodprøve fra PRA-hund, dens foreldre, eventuelle kullsøsken og eventuelle avkom, vil dette gi en god basis i forskningen, og også for å kunne sammenligne med hva andre forskere andre steder i verden har i sitt forskningsmateriale. Frode Lingaas jobber i øyeblikket med et skjema som skal sendes til eiere av de hunder som skal ta blodprøvene. Så fort vi får dette skjemaet, skal vi sende det videre.

Selvsagt vil vi fortsatt ha prøver av andre PRA-hunder eller søsken, foreldre, avkom, selv om vi ikke får flere i samme familie.

Frode Lingaas skal i et møte i USA i september, og regner med å møte genetikere og forskere på Michigan instituttet i USA, for å utveksle erfaringer, og for å belyse hvilke punkter de felles kan dra nytte av.

Ingen kan forvente resultater over natten. Midler, i form av penger, er en stor faktor, da all forskning krever penger. For at det skal avsettes personer til å jobbe med prosjektet, må disse betales av selve PRA-fondet.

Dersom noen har en ide til at vi kan få en sponsor, ville det være en gullkantet mulighet til en flying start. En slik sponsor vil selvsagt kunne få god del reklame, da jeg regner med at alle sheltieoppdrettere kan ha en reklamelogo på sin hjemmeside. Har noen en slik ide?

Neste møte på Norges Veterinærinstitutt finner sted i oktober 2002.

I mellomtiden håper vi nå at riktig mange kan være med å betale inn bidrag til PRA-kontoen, både i Norge og Sverige.

Vennligst ta kontakt med Ingrid Myklebostad, sekretær i NSSK, dersom du har gode ideer eller spørsmål. E-mail: myklebostad@online.no.


12.september 2002
Tilbake til PRA siden

Tilbake til NSSKs førsteside