Why these pages about PRA research?At the Sheltie Club's General Meeting March 22.th 2002, it was decided to open an Bank account marked for the "PRA-research" project - and the Norwegian Sheltie Club also will give NOK 20.000 (about 2.600 EURO) into this account as a start for the PRA-project.

NSSK had established accounts for the "PRA-project" in Norway and Sweden. Hopefully all people who has asked for this, now will put money into these accounts !

General

Progressive Retinal Atrophy (PRA) is a family of inherited progressive degenerative eye diseases affecting the retina which ultimately result in blindness. Typically the first symptom of PRA is night blindness followed by increased reflectivity of the fundus or a "grey-green sheen" to the eyes when viewed in dim light.

In shelties, the disease has been seen from 3 to 5 years age. And the diagnose has been General PRA.

One of the problems with PRA is that the disease is recessive. Which means that two healthy animals can produce offspring with PRA if they both are carriers of the gene which cause PRA.

Another problem is that the disease will be shown late in the dogs life. The "sick animal" can have several offsprings, which also its parents, brothers and sisters.

We really hope that this project will make it possible to get a DNA gene test once in the future. These tests enable breeders to send in a blood sample and determine whether or not a dog has PRA, is a carrier of PRA, or is clear (has none of the genes for PRA) before the dog is old enough to develop symptoms. This also allows breeders to plan breedings that they can guarantee will not produce any pups that will be affected by PRA.

The Norwegian Sheltie Club has decided to be be responsible for the PRA research project, and hopefully the fundation will reach enough money for the research to come true one day. A letter has been sent from the Norwegian Sheltie Club (during the year 2002) to Sheltie Club's in other Countries asking if they are willing to support the project. Countries who did not get any letter: THIS IS BECAUSE WE DID NOT HAVE YOUR ADDRESS !

The Norwegian Shetland Sheepdog Club therefore ask you all for help - we need the DNA test NOW!!!På Generalforsamlingen til Norsk Shetland Sheepdog Klubb 22.mars 2002, ble det bestemt at NSSK skal opprette en bank-konto øremerket "PRA-forskning". NSSK bevilget da også kr. 20.000 til denne konto, som en start på at PRA-prosjektet er i gang!

NSSK har nå opprettet konti - øremerket PRA-prosjektet både i Norge og Sverige, og vi håper at alle som har etterlyst en slik konto, nå vil sette inn penger !

Generelt

Progressive Retinal Atrophy (PRA) er en arvelig øyesykdom som gradvis ødelegger cellene i netthinnen, og til slutt blir hunden blind. De første typiske symptomer på PRA er nattblindhet, etterfulgt av dårlig refleks på øynene eller et "grå-grønt skinn" på øynene i kveldslys.

På sheltie har sykdommen oppstått i 3 - 5 års alder. Denne type PRA er det man kaller Generell PRA.

Et av problemene med PRA er at sykdommen nedarves recessivt. Dette innebærer at to fullt frike individer kan produsere avkom med PRA dersom begge er bærer av genet som forårsaker PRA.

Et annet problem er at sykdommen opptrer så sent i hundens liv. Det belastede individ kan ha rukket å produsere en mengde avkom, så også dens foreldre og søsken.

Vi håper virkelig at dette prosjektet gjør det mulig at vi en gang i fremtiden kan DNA gen teste for PRA. Denne testen vil gjøre det mulig for oppdrettere å sende inn en blodprøve og få fastslått om en hund har PRA, er bærer av genet for PRA, eller er fri (har ingen av genene for PRA) før hunden er gammel nok til å utvikle sykdommen. Dette gjør at oppdrettere lettere kan planlegge kombinasjoner som de vet ikke vil gi avkom med PRA.

Norsk Shetland Sheepdog Klubb har bestemt seg for å være ansvarlige for PRA-prosjektet, og håper at fondet for PRA-forskning vil fremskaffe nok penger til at forskningen kan starte. NSSK har sendt ut et brev til sheltie klubber i andre land (iløpet av år 2002), med spørsmål om de kan støtte prosjektet. De land som ikke har fått noe brev: DET ER PÅ GRUNN AT VI IKKE HAR ADRESSEN DERES!

Norsk Shetland Sheepdog Klubb ber nå dere alle om hjelp - vi trenger DNA-testen NÅ!!!


The different look of an normal eye, and one with the diagnose PRA, seen through the instruments of a vet who is eyetesting.

Forskjell på et normalt øye, og et med PRA, sett gjennom instrumentene til en veterinær som øyespeiler.


Back to / Tilbake til
PRA in Shelties ? !
Questions about the PRA-project, mail to Norwegian Shetland Sheepdog Club

E-post Webmaster if you have any "tecnical" questions about this page.