Tillitsverv i NSSK
etter Generalforsamlingen 3. mars 2018


 Postadresse: Norsk Shetland Sheepdog Klubb
  v/ Dag Christer Lie, Sveavegen 15, 2742 Grua


Linker til Retningslinjer for:
Tillitsvalgte - Klubbkontakter -
Avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb - Aktivitetskomite.

 Styret    
 Leder: ledig fra 10/7-18  
 Fung. leder: fra 10/7-18 Dag Christer Lie  tlf. 473 17 051 dcl@panawana.com
 Sekretær:   Hege Dahl Moen  tlf. 977 72 887 hegedm@ljosnes.no
 Styremedlem:  Brit Kvello  tlf. 991 69 642 brit.ok@hotmail.com
 Styremedlem:   Bjørn Egil Haugsdal  tlf. 402 90 664 bjoerni100@hotmail.com
 Fung. Styremedlem: fra 10/7-18  Anita Løvik  tlf. 976 27 882 anita_lovik@hotmail.com
 Varamedlem til Styret:    Reidun Monsholm  
 Varamedlem til Styret:    Vera Schjølberg  


 REVISOR:    
 Revisor  Bjørn Wæhre  
 
 Vararevisor:  Kari Storlien
 
     


 VALGKOMITÈ:    
 Leder   Ikke valgt  
 Medlem  Hildegunn Solberg Nes  
 Medlem  Hanne Bolgnes  tlf. 926 12 983 hanne@thoco.com
 Varamedlem  Ylva Negard  

Andre tillitsverv under Styret i NSSK 

Andre Tillitsverv i NSSK

AVLSRÅD og VALPEFORMIDLING:
 Leder: (pr. 28/3-18)  Reidun Monsholm, tlf. 480 90 301, email: reidun.monsholm@gmail.com
 Rådsmedlem: (pr. 28/3-18)  Sissel Tangnes, tlf. 952 17 757, email: tangnes@online.no
 Rådsmedlem: (pr. 17/4-18)  Anne Haugstvedt, tlf. 469 31 012, email: ahaugstvedt@hotmail.com
 Rådsmedlem: (pr. 17/4-18)  Wenche Elisabeth Jensen, tlf. 907 42 549, email: wenche@catoma.net


VALPEFORMIDLING:
 Valpeformidler: (pr. 17/4-18)  Wenche Elisabeth Jensen, tlf. 907 42 549, email: wenche@catoma.net


OMPLASSERINGSFORMIDLING:
Kontakt Valpeformidler


UTSTILLINGSKOMITÈ
 Leder: (pr. 19/2-19)  Thor Hallgrimsen, tlf. 917 13 579, email: thorhall@outlook.com
 Medlem: (pr. 28/3-18)  Vera Schjølberg, tlf. 916 10 731, email: vera.schjolberg@hadeland-energi.net
 Medlem: (pr. 19/2-19)  Dag Christer Lie, tlf. 473 17 051, email: dcl@panawana.com
 


AKTIVITETSKOMITÈ (Ny pr. 18/5-18)
 Leder:  Caroline Lønmo, tlf. 952 53 869, email: caroline.lonmo@gmail.com
 *) Brukskonkurransen, AG  Mike Hillingseter, tlf. 921 18 832, email: mike.hillingseter@gmail.com
 Brukskonkurransen, RL  Lene Berg Hagen, tlf. 976 46 233, email: lene_83b@hotmail.com
 Brukskonkurransen, LP  Monica Nilsen, tlf. 955 50 322, email: kennelhotfuzz@hotmail.com
 Christina Kosinski, tlf. 928 33 384, email: ckosinsk@oslomet.no
*) Brukskonkurransene: http://www.nssk.no/priser.html


MINIMARKED (fra 10/4-18):
   Vera Schjølberg, tlf. 916 10 731, email: vera.schjolberg@hadeland-energi.net


HISTORISK ARKIV (fra 1/2-19):
   Reidun Monsholm, tlf. 480 90 301, email: reidun.monsholm@gmail.com


REDAKSJONEN: (fra 18.01.2013)
 Vinny B. Olafsen  tlf: 413 03 811, mainland@online.no
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no
 Utstillingskonk./ Årspriser: June OddenFACEBOOKANSVARLIG:
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no


 Kritikker
   
 Se utstillingskritikker  MEDLEMSREGISTERET
 Innmeldinger og adresseendringer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 413 03 811, mainland@online.no
 Administrere Sheltiebladet/ returer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 413 03 811, mainland@online.no


WEBMASTER
 Vinny B.Olafsen  tlf.: 413 03 811, mainland@online.no


PRA-KOMITÈ:
  kontakt AvlsrådetKLUBBKONTAKTER:
 Oslo  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 2/7-17)
 Rogaland  Rita Vik, tumian.vik9@gmail.com tlf. 959 34 666 (fra 12/4-18)
 Telemark  Solveig Gundersen, chr-gun@online.no tlf.: 926 53 525 (fra 4/4-18)
 Trøndelag, Nord  Christina Dahl , Cd@finnsetmoen.no tlf.: 91715079 (fra 19/12-18)
 Trøndelag, Sør  Hanne Bolgnes, hanne@thoco.com tlf. 926 12 983 (fra 10/4-18)
 Vestfold  Henriette R. Moland, henriette.rm@hotmail.com tlf.: 958 80 879 pr. 3/2-09
 Østfold  Mette Karlsrud, lamaran@online.no tlf.: 928 92 025 pr. 1/1-19
 Møre og Romsdal  Hildegunn Solberg Nes, hildegunn.nes@gmail.com tlf.: 922 63 557 (fra 18/2-19)
 Sogn og Fjordane  Tone Mette Carlsen, met-carl@online.no tlf.: 986 39 922 (fra. 26/1-16)
 Hedmark og Oppland  Vigdis Berg, vigdibe@online.no tlf. 920 26 378 (fra 20/4-18)
 Sørlandet  Linda Eriksen, liheriks@online.no tlf. 950 49 801 (fra 12/4-18)
 Hordaland  Åse Ingvill Berge, ase.berge@fiskeridir.no tlf.: 934 54 720 (fra. 29/6-15)
 Nordland, Søndre (tom Hamarøy)  Kathrin Johansen, nytrehaugen@hotmail.com tlf. 472 59 657 (fra 19/4-18)
 Hålogaland, Midtre (N.Nordl- S.Troms)  Iris Hanne Antonsen, turmaja@online.no tlf.: 911 82 313 (Nytt klubbområde 1/2-17)
 Troms, Nordre (Bardu til Finnmark)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (endr. distriktsgrenser 1/2-17)
 Finnmark  Gerd Sjøveian, g-sjoeve@online.no tlf.: 979 85 604 (fra 15/2-17)
 Buskerud (nytt distrikt 11/7-17)  Monica Nilsen, kennelhotfuzz@hotmail.com tlf.: 955 50 322 (fra 18/4-18)
     Tilbake NSSKs førsteside