Tillitsverv i NSSK
etter Generalforsamlingen 3. mars 2018


 Postadresse: Norsk Shetland Sheepdog Klubb
  v/ Eva Tønnessen, Osloveien 17, 1440 Drøbak

 NB: Utstillingskritikker og premielister sendes til:
Tone Hindenes, Bakkesvingen 24, 4019 Stavanger

Linker til Retningslinjer for:
Tillitsvalgte - Klubbkontakter -
Avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

 Styret    
 Leder: Eva Tønnessen  tlf. 402 10 008 evatnnessen@gmail.com
 Nestleder: Dag Christer Lie  tlf. 920 29 063 dcl@wethal.no
 Sekretær:   Hege Dahl Moen  tlf. 977 72 887 hegedm@ljosnes.no
 Styremedlem:  Brit Kvello  tlf. 991 69 642 brit.ok@hotmail.com
 Styremedlem:   Bjørn Egil Haugsdal  tlf. 402 90 664 bjoerni100@hotmail.com
 Varamedlem til Styret:    Anita Løvik  
 Varamedlem til Styret:    Reidun Monsholm  
 Varamedlem til Styret:    Vera Schjølberg  


 REVISOR:    
 Revisor  Bjørn Wæhre  
 
 Vararevisor:  Kari Storlien
 
     


 VALGKOMITÈ:    
 Leder   Ikke valgt  
 Medlem  Hildegunn Solberg Nes  
 Medlem  Hanne Bolgnes  
 Varamedlem  Ylva Negard  

Andre tillitsverv under Styret i NSSK 

Andre Tillitsverv i NSSK

AVLSRÅD og VALPEFORMIDLING:
 Leder: (pr. 28/3-18)  Reidun Monsholm, tlf. 480 90 301, email: monsholm@mimer.no
 Rådsmedlem: (pr. 28/3-18)  Sissel Tangnes, tlf. 952 17 757, email: tangnes@online.no
 Rådsmedlem: (pr. 28/3-18)  Eva Tønnessen, tlf. 402 10 008, email: evatnnessen@gmail.com
 Rådsmedlem: (pr. 17/4-18)  Anne Haugstvedt, tlf. 469 31 012, email: ahaugstvedt@hotmail.com
 Rådsmedlem: (pr. 17/4-18)  Wenche Elisabeth Jensen, tlf. 907 42 549, email: wenche@catoma.net


VALPEFORMIDLING:
 Valpeformidler: (pr. 17/4-18)  Wenche Elisabeth Jensen, tlf. 907 42 549, email: wenche@catoma.net


OMPLASSERINGSFORMIDLING:
Kontakt Valpeformidler


UTSTILLINGSKOMITÈ
 Leder: (pr. 28/3-18)  Dag Christer Lie, tlf. 920 29 063, email: dcl@wethal.no
 Medlem: (pr. 28/3-18)  Vera Schjølberg, tlf. 916 10 731, email: vera.schjolberg@hadeland-energi.net
 Medlem: (pr. 10/4-18)  Thor Hallgrimsen, tlf. 917 13 579, email: thorhall@outlook.com
   

MINIMARKED (fra 10/4-18):
   Eva Tønnessen, tlf. 402 10 008, email: evatnnessen@gmail.com


REDAKSJONEN: (fra 18.01.2013)
 Vinny B. Olafsen  tlf: 33 39 69 64, mainland@online.no
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no
 Utstillingskonk./ Årspriser: June OddenFACEBOOKANSVARLIG:
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no


 Kritikker
   
 Se utstillingskritikker  MEDLEMSREGISTERET
 Innmeldinger og adresseendringer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no
 Administrere Sheltiebladet/ returer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no


WEBMASTER
 Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no


PRA-KOMITÈ:
  Ingrid Myklebostad, tlf.: 908 26 320, myklebostad@online.no
Vinny B.OlafsenKLUBBKONTAKTER:
 Oslo  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 2/7-17)
 Rogaland  Rita Vik, tumian.vik9@gmail.com tlf. 959 34 666 (fra 12/4-18)
 Telemark  Solveig Gundersen, chr-gun@online.no tlf.: 926 53 525 (fra 4/4-18)
 Nord-Trøndelag  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 13/6-17)
 Sør-Trøndelag  Hanne Bolgnes, hanne@thoco.com tlf. 926 12 983 (fra 10/4-18)
 Vestfold  Henriette R. Moland, henriette.rm@hotmail.com tlf.: 958 80 879 pr. 3/2-09
 Østfold  Janne Terese Andersen: lamaran@online.no 990 48 494 pr. 17/8-15
 Møre og Romsdal  Anita Løvik, anita_lovik@hotmail.com tlf.: 976 27 882 (fra 7/4-17)
 Sogn og Fjordane  Tone Mette Carlsen, met-carl@online.no tlf.: 986 39 922 (fra. 26/1-16)
 Hedmark og Oppland  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 31/10-17)
 Sørlandet  Linda Eriksen, liheriks@online.no tlf. 950 49 801 (fra 12/4-18)
 Hordaland  Åse Ingvill Berge, ase.berge@fiskeridir.no tlf.: 934 54 720 (fra. 29/6-15)
 Nordland, Søndre (tom Hamarøy)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (endr. distriktsgrenser 1/2-17)
 Hålogaland, Midtre (N.Nordl- S.Troms)  Iris Hanne Antonsen, turmaja@online.no tlf.: 911 82 313 (Nytt klubbområde 1/2-17)
 Troms, Nordre (Bardu til Finnmark)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (endr. distriktsgrenser 1/2-17)
 Finnmark  Gerd Sjøveian, g-sjoeve@online.no tlf.: 97985604 (fra 15/2-17)
 Buskerud (nytt distrikt 11/7-17)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 31/10-17)
     Tilbake NSSKs førsteside