Tillitsverv i NSSK
etter Generalforsamlingen 29. april 2017
og Ekstraord. Generalforsamlingen 9. desember 2017


 Postadresse: Norsk Shetland Sheepdog Klubb
  v/ Eva Tønnessen, Osloveien 17, 1440 Drøbak

 NB: Utstillingskritikker og premielister sendes til:
Tone Hindenes, Bakkesvingen 24, 4019 Stavanger

Linker til Retningslinjer for:
Tillitsvalgte - Klubbkontakter -
Avlsrådet i Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

 INTERIMSTYRE fra 9/12-17    
 Leder: Eva Tønnessen  tlf. 402 10 008 evatnnessen@gmail.com
 Styremedlem: Hege Dahl Moen  tlf. 977 72 887 hegedm@ljosnes.no
 Styremedlem:   Bjørn Egil Haugsdal  tlf. 402 90 664 bjoerni100@hotmail.com
 Styremedlem:  Brit Kvello  tlf. 991 69 642 brit.ok@hotmail.com
 Styremedlem:  Dag Christer Lie  tlf. 920 29 063 dcl@wethal.no
 Varamedlem til Styret:    Vakant pr. 04.11.2017  
 Varamedlem til Styret:    Vakant pr. 04.11.2017  
 Varamedlem til Styret:    Vakant pr. 09.12.2017  


 REVISOR:    
 (Revisor)
 Fungerende regnskapsfører:

 Ivar Fredriksen
 
 tlf. 911 71 651

ivar@okoraad.no
 (Vararevisor)
 Fungerende revisor:
 
 Frode Myklebostad

 tlf. 900 50 270

frode@mybo.no
     


 INTERIM VALGKOMITÈ:    
 Ikke valgt på EOGF     
     
     
     

Andre tillitsverv under Styret i NSSK 

Andre Tillitsverv i NSSK

AVLSRÅD og VALPEFORMIDLING:
   
 Rådsmedlem: ledig (pr. 18/8-17)  
 Rådsmedlem: ledig (pr. 13/9-17)  Kontakt Nestleder i Styret
   

Valepformidler:
Fra oktober -16 Kontakt Avlsrådet


OMPLASSERINGSFORMIDLING:
Kontakt Avlsrådet


UTSTILLINGSKOMITÈ (fra 20.11.17):
 Ingen for øyeblikket  
 
   
   

MINIMARKED (fra 27.10.16):
   Wenche Tangen, tlf.: 959 11 754, torkild.tangen@gmail.com


REDAKSJONEN: (fra 18.01.2013)
 Vinny B. Olafsen  tlf: 33 39 69 64, mainland@online.no
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no
 Utstillingskonk./ Årspriser: June OddenFACEBOOKANSVARLIG:
 Hege Dahl Moen  tlf: 977 72 887, hegedm@ljosnes.no


 Kritikker
   
 Se utstillingskritikker  MEDLEMSREGISTERET
 Innmeldinger og adresseendringer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no
 Administrere Sheltiebladet/ returer: Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no


WEBMASTER
 Vinny B.Olafsen  tlf.: 33 39 69 64, mainland@online.no


PRA-KOMITÈ:
  Ingrid Myklebostad, tlf.: 908 26 320, myklebostad@online.no
Vinny B.OlafsenKLUBBKONTAKTER:
 Oslo  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 2/7-17)
 Rogaland  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 4/11-17)
 Telemark  Cathrine Feragen Hasle, c-hasl@online.no tlf.: 928 02 513 (fra 23/3-17)
 Nord-Trøndelag  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 13/6-17)
 Sør-Trøndelag  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 8/6-17)
 Vestfold  Henriette R. Moland, henriette.rm@hotmail.com tlf.: 958 80 879 pr. 3/2-09
 Østfold  Janne Terese Andersen: lamaran@online.no 990 48 494 pr. 17/8-15
 Møre og Romsdal  Anita Løvik, anita_lovik@hotmail.com tlf.: 976 27 882 (fra 7/4-17)
 Sogn og Fjordane  Tone Mette Carlsen, met-carl@online.no tlf.: 986 39 922 (fra. 26/1-16)
 Hedmark og Oppland  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 31/10-17)
 Sørlandet  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 25/6-17)
 Hordaland  Åse Ingvill Berge, ase.berge@fiskeridir.no tlf.: 934 54 720 (fra. 29/6-15)
 Nordland, Søndre (tom Hamarøy)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (endr. distriktsgrenser 1/2-17)
 Hålogaland, Midtre (N.Nordl- S.Troms)  Iris Hanne Antonsen, turmaja@online.no tlf.: 911 82 313 (Nytt klubbområde 1/2-17)
 Troms, Nordre (Bardu til Finnmark)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (endr. distriktsgrenser 1/2-17)
 Finnmark  Gerd Sjøveian, g-sjoeve@online.no tlf.: 97985604 (fra 15/2-17)
 Buskerud (nytt distrikt 11/7-17)  Ingen klubbkontakt for øyeblikket (fra 31/10-17)
     Tilbake NSSKs førsteside